Udviklingsprojekter

Denne side indeholder informationer om nuværende projekter, som Danmarks Miljøportal er en del af. Den vil løbende blive redigeret og tilført nye informationer om igangværende projekter og styregrupper.

Siden lister projekterne alfabetisk og har du spørgsmål til projekterne, kan du med fordel kontakte vores Support, såfremt der ikke er angivet kontaktperson eller styregruppemedlemmer under det enkelte projekt. 

Brugerstyring

Dette projekt har til formål at give Danmarks Miljøportal en moderne og tidssvarende brugerstyring, som både gavner virksomheden selv, de finansierende parter og eksterne samarbejdspartnere. Projektet er internt funderet i Danmarks Miljøportal. Projektet søger at gøre Brugerstyring mere brugervenligt og administrationen af brugere og deres roller bliver gjort lettere. Brugere selv vil opleve at administrationen af deres password vil være langt mere brugervenligt og intuitivt.

Kontaktperson for projektet ved Danmarks Miljøportal: Line Friis, e-mail: lifri@miljoeportal.dk

DREAMS

DREAMS betyder i oversat forstand: Digitalt understøttede miljøvurderinger for bæredygtige udviklingsformål. Visionen for DREAMS-projektet er, at skabe fremskridt i forhold til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling ved digitalt at ændre den måde, hvorpå samfundet får adgang til og videregiver oplysninger om projekters og planers konsekvenser for miljøet, således at de bedste beslutninger om grøn omstilling kan træffes i en gennemsigtig og demokratisk proces.

Formål:  

  • At støtte overgangen til et lavemissionssamfund og samtidig styrke systemperspektivet gennem miljøvurderinger  og de indbyrdes forbindelser mellem klimaændringer og andre bæredygtighedsmål.
  • At gøre danske aktører til internationale first movers, der bringer verdensmålene ind miljøvurdering og kernen i beslutningsprocesser gennem systematiske og databaserede digitale tilgange.
  • For at forbedre effektiviteten og kvaliteten af miljøvurderinger gennem digitalt transformerende meget manuelle, tidskrævende, ineffektive og fejlbehæftede miljøvurderingsrocesser.
  • At samle alle relevante aktører i udviklingen af nye løsninger og miljøvurdering  at være obligatorisk i EU og på verdensplan spiller en central rolle i beslutningsprocesser om grøn omstilling og andre store samfundsmæssige udfordringer.

Kontaktperson for projektet ved Danmarks Miljøportal: Nils Høgsted|nihoe@miljoeportal.dk

 

Cirkulær Økonomi

Cirkulær Økonomi er et begreb, som lægger vægt på den grønne omstilling i samfundet, i virksomheder og i organisationer. EU-kommissionen besluttede i 2015 en handlingsplan for cirkulær økonomi i Europa.

For at omstille fra en lineær til en cirkulær økonomi kan en virksomhed eller organisation:

  1. Fjerne miljøfarlige kemiske stoffer og materialer.
  2. Designe et produkt, så det kan skilles ad i sine bestanddele og efterfølgende samles igen.
  3. Anvende vedvarende energi til produktion og transport.
  4. Genanvende materialer der allerede er indvundet.
  5. Dele, låne eller lease produktionsmidler snarere end at eje dem selv, og på samme måde låne eller lease produkterne til kunder snarere end at sælge dem.

Danmarks Miljøportal er i samarbejde med Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening i gang med et udviklingsprojekt af en cirkulær databank. Læs mere om projektet her