Fra NaturAppl til Naturdatabasen: Her er de nye funktioner i den kommende opgradering

26. januar 2024

Til marts vil brugere af NaturAppl møde en ny og opgraderet version af inddateringssystemet. I opgraderingen har projektet fokuseret på en bedre og mere smidig brugeroplevelse, lettere inddatering ved både skrivebord og i felten samt hurtigt at kunne gemme og dele sit arbejde. Her får du overblik over nye funktioner.

NaturAppl er flittigt brugt, og vi udvikler derfor systemet med udgangspunkt i erfaringer og ændringsønsker fra vores brugere. En af de mest synlige ændringer er, at systemet fremadrettet tilgås på en browser og skifter navn til Naturdatabasen, da det er, hvad systemet har heddet i folkemunde i systemets levetid. 

Naturdatabasen lanceres medio marts, så den er klar til feltsæsonen 2024. Efterfølgende vil vi i maj 2024 være klar med en tilsvarende app, der kan benyttes til inddatering af naturdata direkte i felten på en mobiltelefon. Der vil være en begrænset periode med paralleldrift af NaturAppl og Naturdatabasen, så brugerne kan få tid til at vænne sig til det nye system. Brugere af NaturAppl opfordres til at indlevere deres aktiviteter løbende og inden at NaturAppl endeligt udfases. 

I NaturAppl og Naturdatabasen inddateres og findes data om natur indsamlet af myndighederne og eksterne leverandører i forbindelse myndighedernes naturregistreringer og i forbindelse med miljøvurderinger. Disse data kan fremsøges på forskellige måder via WMS/WFS-services, Naturdata, Danmarks Arealinformation, Arealdata og Arter. 

Inddateringen af data har siden 2011 foregået via NaturAppl, men dette system er efterhånden forældet og Danmarks Miljøportal opgraderer derfor med en ny og mere brugervenlig version: Naturdatabasen. 

Millonbevilling til modernisering 

Projektet er initieret af Danmarks Miljøportals faggruppe for Natur, hvilket har ledt til, at der sidste år blev bevilliget 4 mio. kr. fra kommunerne og staten til modernisering af Naturdatabasen.  

Formålet med bevillingen er at fremtidssikre de digitale løsninger for inddatering af myndighedernes naturdata i Danmark og bidrage til bedre brug af naturdata i myndighedernes og kommunernes forvaltning af naturområder, samt administrationen af de udpegede beskyttede områder.  

Det er derfor nødvendigt at flytte den Windows-baserede brugergrænseflade til en moderne webbaseret løsning. 

Det kan du se frem til 

Den webbaserede løsning muliggør at bygge en mobil løsning til inddatering af data samt skabe en brugeroplevelse, der er inspireret af Arter.dk og Miljødata.dk. 

Blandt nye funktioner på webplatformen kan nævnes: 

  • Kort med geometrieditering: tegnefunktioner til geometrieditering og nye aktiviteter (nye polygoner, snapping, genbrug eksisterende objekter) 
  • Mine Geometrier: her kan du forberede feltarbejde og dele dit arbejde med dine kollegaer og følge fælles fremdrift i feltarbejdet 
  • Mine Aktiviteter: her samler og gemmer du alle dine aktiviteter  
  • Flagning af registreringsfelter: mulighed for at sætte flag ved enkeltfelter med usikre eller midlertidige værdier 
  • Brug af Lagvælger, der benyttes på tværs af flere af Miljøportalens systemer til visning, søgning og digitalisering
  • Dit arbejde gemmes ikke lokalt, men data sikres i databasen løbende, hvilket fjerner risikoen for, at dit arbejde går tabt samtidig med, at det hurtigt deles 
  • Mulighed for at knytte foto til specifikke artsfund 

I den mobile app, der lanceres maj 2024, vil det blandt andet være muligt at foretage feltregistrering jævnfør indsamlingsformularerne, synkronisere til Naturdatabasen web, benytte GPS, tage billeder og arbejde i områder med svag dækning.

Vi glæder os meget til at byde brugerne velkomne i Naturdatabasen.  

Tilbage til nyheder