Brugen af vores systemer

Danmarks Miljøportal arbejder løbende på at højne kvaliteten af den information, der lagres omkring brugen af de udbudte systemer. Langt størstedelen af Danmarks Miljøportals systemportefølje har derfor opsat såkaldt brugervendt hændelseslogning, som muliggør at forretningskritiske brugerhandlinger kan monitoreres med henblik på yderligere optimering af systemerne. Det skal understreges at alt lagret information er anonymiseret, og derved ikke personhenførbart, jf. GDPR lovgivning.

 

Informationen er opsamlet i følgende Power BI rapport:

Billede af rapporten