Danmarks Miljøportal deltager i samarbejde om mere detaljerede grund- og drikkevandsanalyser

28. juni 2023

AQUAPLEXUS-projektet baner vejen for standardiserede HRMS-analyser, der sikrer kvaliteten af vores grund- og drikkevand. Danmarks Miljøportal er stolte over at bidrage til AQUAPLEXUS om rent drikkevand i Danmark, hvor vi bidrager med en referencedatabase samt en datamodel, til opbevaring af data.

AQUAPLEXUS-projektet vil gøre det muligt at få et detaljeret overblik over hvilke stoffer, der er til stede i grund- og drikkevand og samtidig prioritere indsatser for at sikre vandets kvalitet. Projektet omfatter standardisering af analysemetoder, oprettelse af et dataarkiv og udvikling af vurderingsmetoder. Forskellige interessenter, herunder analytiske kemikere, myndigheder og vandforsyningsselskaber, samarbejder om at udvikle dette værktøj.

Projektpartnere

Projektet ledes af GEUS og forløber i perioden fra 1. maj 2023 til 30. april 2027. Projektet er et samarbejde mellem:

 • De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
 • Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab (KU-PLEN)
 • De fem største vandforsyninger i Danmark (HOFOR, Aarhus Vand, Vandcenter Syd, TREFOR og Novafos)
 • Miljøstyrelsen
 • Danske Regioner
 • Eurofins Miljø
 • Plastindustriens Rørsektion (NPG Danmark)
 • Danmarks Miljøportal
 • DANVA
 • Det Hydrologiske Institut i Tyskland (BFG)
 • Miljøstyrelsen i Tyskland (UBA)
 • Den tyske vandforsyning i Langenau (Zweckverband Landeswasserversorgung)

Læs mere om projektet her.

Tilbage til nyheder