Driftsinformation

Driftsstatus

Herunder finder du en oversigt over aktuelle og planlagte driftsforstyrrelser hos Danmarks Miljøportals systemer.

Oversigt over systemernes kendte fejl og mangler kan ses her: Kendte fejl og mangler.

Oversigt over overvågning af datasæt findes her.

Tidspunkter for planlagte systemopdateringer fremgår af nedenstående oversigt, da deployments midlertidigt kan påvirke driften og tilgængeligheden af et system.

 

Planlagte systemopdateringer

Herunder finder du alle planlagte systemopdateringer.