Kom godt igang med udvikling

Denne side henvender sig til leverandører og udviklere, der ønsker at bygge applikationer, som er koblet til Danmarks Miljøportals webservices.

Danmarks Miljøportal har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet og drifter en række databaser med tilhørende webservices indenfor fagområderne Natur, Rotter, Grundvand, Jord og Overfladevand.  Miljøportalen stiller gratis webservices til rådighed, så private leverandører og udviklere kan udvikle applikationer til deres brugere.

Danmarks Miljøportal arbejder hele tiden for at udvikle en digital infrastruktur på miljøområdet, og der er løbende nye projekter i pipeline.

Danmarks Miljøportal har udarbejdet en guide til, hvordan du kan sikre en god integration til Miljøportalens webservices. Læs mere herunder, hvordan du kommer godt igang. I Miljøportalens Help Center, kan du få tips og tricks til integrationerne. Du kan også kontakte vores support igennem Help Centeret.

 

Aftaler og Ophavsret

Når du anvender Danmarks Miljøportals digitale løsninger, skal du være opmærksom på Aftaler og Ophavsret, som gør sig gældende.

Som leverandør skal du være opmærksom på, at brugerne af Danmarks Miljøportal er forpligtede til at overholde en række aftaler for brugen af Miljøportalens webservices. 

Det er fx gældende bekendtgørelser, dataansvar, brugeradministration og samarbejdsaftalen. Webservices er konstrueret, så de understøtter aftalerne.    

 

Ophavsret til data

Danmarks Miljøportal og parterne, herefter Myndigheden, som har de immaterielle rettigheder til data, som udstilles af Myndighedens systemer, giver brugsret til data på nedenstående vilkår .
Vilkårene accepteres ved enhver brug af data. Vilkårene reguleres af dansk ret.

Brugsret

Myndigheden giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit bl.a. kan:

  • kopieres, distribueres og offentliggøres,
  • ændres og sammensættes med andet materiale,
  • bruges kommercielt og ikke-kommercielt.

Vilkår

Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at myndigheden godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.
Det skal sikres, at brug af data er i overensstemmelse med dansk ret.

Kildeangivelse

Ved brug af data kan følgende angives: "Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug fra Danmarks Miljøportal samt Særlige vilkår for brug."

Myndighedens rettigheder og ansvar

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.
Myndigheden garanterer ikke den fortsatte rådighed af data og kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor.

Få adgang til webservices

Danmarks Miljøportal stiller gratis webservices til rådighed. På vores Helpcenter under Webservices finder du beskrivelser af alle Miljøportalens webservices i hhv. produktion, demo og test og du kan læse, hvordan du får adgang til webservices.  

Datamodel fra Danmarks Arealinformation

Du kan finde Datamodellen for Danmarks Arealinformation her

Få hjælp

Danmarks Miljøportal hjælper gerne systemleverandører og myndigheder med at komme i gang med at bruge webservices og data fra Danmarks Miljøportal. Kontakt Danmarks Miljøportal vi vores HelpCenter

Har du en applikation til gavn for brugerne?

Hvis du har en applikation, som benytter Danmarks Miljøportals webservices, så giv Miljøportalen et praj. Skriv gerne til os om dit website, din app, eller anden løsning til Supporten via kontaktformularen.