Privatlivspolitik

Information om Danmarks Miljøportals behandling af personoplysninger


1. Introduktion

1.1 Denne information har til formål at oplyse dig om, hvordan Danmarks Miljøportal CVR nr. 29 77 69 38 ("Danmarks Miljøportal", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:
     

Besøger vores hjemmeside www.miljoeportal.dk (pkt. 2.1)

Tilmelder dig vores nyhedsbrev (pkt. 2.2)

Tilmelder dig og deltager i et af vores arrangementer (pkt. 2.3), eller

Når du benytter vores support (pkt. 2.4)

 

1.2 Danmarks Miljøportal er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til os kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt.9.


2. Hvilke personoplysninger indsamler vi til hvilke FORMÅL OG retsgrundlaget for behandlingen


2.1 Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi cookies og online identifikatorer om dig og din brug af vores hjemmeside, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.
     2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden.
     2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
     2.1.3 Du kan læse mere om vores cookies i vores cookie politik.

2.2 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse
     2.2.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve til dig.
     2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.


2.3 Når du retter henvendelse til vores support indsamler vi dit navn, mailadresse, organisation, evt. telefonnummer samt relevante fagspecifikke informationer til brug for løsning af supportsagen i relation til vores sagsbehandling.
     2.3.1 Formålet er at kunne besvare din henvendelse og yde support.
     2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er vores myndighedsudøvelse, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

2.4 Når du tilmelder dig og deltager i et af vores arrangementer indsamler vi dit navn, din arbejdsplads, e-mailadresse og det arrangement, du deltager i. Såfremt arrangementet er et online arrangement behandler vi desuden dine spørgsmål eller kommentarer under arrangementet. Vi kan desuden dele deltagerlister mellem deltagerne til arrangementerne, det vil sige navn, stilling og organisation på alle deltagere.
     2.4.1 Formålet er at facilitere din deltagelse i arrangementet samt generel afholdelse af arrangementet.
     2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er vores myndighedsudøvelse, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.


3. Hvor stammer dine oplysninger fra

3.1 Vi vil i de fleste tilfælde indsamle oplysningerne direkte fra dig. Vi vil dog også indsamle oplysninger om dig automatisk fra cookies og andre online identifikatorer, når du bruger vores hjemmeside.


4. Modtagere af Personoplysninger

4.1 Dine personoplysninger kan overlades til vores databehandlere, der behandler oplysninger på vores vegne. Vi har indgået en databehandleraftale med alle vores databehandlere, der lever op til kravene i Databeskyttelsesforordningens art. 28 og som pålægger disse databehandlere at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen og sikrer beskyttelse af dine rettigheder.


5. Tredjelandsoverførsel

5.1 Nogle af af vores databehandlere er etableret udenfor EU/EØS, herunder USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til sådanne tredjelande er sikret gennem EU Kommissionens standardbestemmelser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 46.
     5.1.1 Dokumentation for indgåelse af Kommissionens standardbestemmelser mellem kan fås på anmodning ved at kontakte os via kontaktoplysningerne angivet under pkt. 12.


6. Dine rettigheder

6.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.
     

Retten til indsigt
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysninger om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.   

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordrer vi dig til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive berigtiget.

Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personop-lysninger med henblik på direkte markedsføring.
Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores myndighedsudøvelse jfr. pkt. 2.3 og 2.4.

Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, som du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, beder vi dig kontakte os via af kontaktoplysningerne angivet under pkt. 9

Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

7. Sletning af personoplysninger


7.1 Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden, jf, pkt. 2.1, slettes i overensstemmelse med vores cookie politik.

7.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. pkt. 2.2, slettes, når du trækker dit samtykke til vores nyhedsbrev tilbage. Vi kan dog gemme dokumentation for dit samtykke i 2 år efter, at vi sidste gang har sendt dig elektronisk markedsføring.

7.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med en supportsag, jf. pkt. 2.3 slettes 5 år.

7.4 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding og deltagelse i vores arrangementer, jf. pkt. 2.4 slettes 5 år.

8. Sikkerhed

8.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

8.2 Kun medarbejdere, der har et relevant og sagligt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

9. Kontaktoplysninger

9.1 Danmarks Miljøportal er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles via hjemmesiden og vores nyhedsbrev.

9.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne information eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 6, kan du kontakte:

Danmarks Miljøportal
CVR nr. 29 77 69 38
Nyropsgade 30
1602 København V
Kontaktformular: support.miljoeportal.dk/hc/da/requests/new
+45 31 50 15 70

 

 

Vores databeskyttelsesrådgiver
Som offentlig myndighed er vi forpligtet til at udpege en Databeskyttelsesrådgiver.
Hvis du spørgsmål eller bemærkninger til denne information eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder i pkt. 6, er du altid velkommen til at kontakte:
support@miljoeportal.dk
Att: DPO