Lancering af Naturdatabasen

25. marts 2024

Danmarks Miljøportal er glade for at kunne invitere vores brugere ind i Naturdatabasen, tidligere kendt som NaturAppl. Den nye version er netop gået i luften og kan findes i oversigten over vores systemer. Vi kører paralleldrift med den gamle og nye version i tre måneder. Det betyder, NaturAppl lukker 15. august 24 [red: tdl d. 1. juli 2024] og du stadig kan benytte den gamle version fem dertil.  

Baggrund for opgraderingen 

NaturAppl har siden 2011 været flittigt brugt blandt naturarbejdere. Men da systemet er forældet, igangsatte Danmarks Miljøportals faggruppe for Natur sidste år en opgradering til en mere tidssvarende version: Naturdatabasen. Opgraderingen blev muliggjort af en bevilling på 4 mio. kr. fra kommunerne og Staten.  

Formålet med bevillingen er at fremtidssikre de digitale løsninger for inddateringen af myndighedernes naturdata og bidrage til bedre brug af naturdata i myndighedernes og kommunernes forvaltning af naturområder samt administrationen af de udpegede beskyttede områder. 

I forbindelse med opgraderingen flyttes den Windows-baserede brugergrænseflade til en webbaseret løsning, hvilket muliggør, at vi i løbet af juli vil lancere den mobile version af Naturdatabasen, der tilgås via en app. 

Kommuner, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen skal indberette  

I Naturdatabasen (tdl. NaturAppl) inddateres og findes data om natur indsamlet af myndighederne og eksterne leverandører i forbindelse med naturregistreringer og miljøvurderinger. Kommuner, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen skal i følge Dataansvarsaftalens bilag 5 inddatere i Naturdatabasen.

For tekniske anvisninger samt yderligere information, henviser vi til Dataansvarsaftalen på Fagområdet Natur. Eksterne konsulenter, der arbejder på vegne af myndigheder eller i forbindelse med miljøvurderinger, kan også indberette i Naturdatabasen, såfremt de er oprettet som dataleverandører. Regionale naturmedarbejdere kan desuden benytte det nye system til inddatering af eksempelvis artsfund i grusgrave. Har du ikke allerede adgang, men ønsker at bruge det nye system, skal du kontakte vores support via kontaktoplysningerne nederst på siden. 

I perioden med paralleldrift for NaturAppl og Naturdatabasen opfordres brugerne til at inddatere deres aktiviteter løbende i Naturdatabasen, inden NaturAppl endeligt udfases. Alle aktiviteter, der ligger lokalt i brugerens NaturAppl, skal indleveres inden d. 15. august 24 [red: tdl 1. juli 24] ellers mister de deres aktiviteter.  

Kom godt i gang med Naturdatabasen 

I forbindelse med lanceringen afholdes webinarer, hvor du har mulighed for at få en gennemgang af systemet samt den kommende Naturdatabase app. Webinarerne er tiltænkt både kommunale og statslige brugere, samt de eksterne konsulenter. Det vil desuden være muligt at få svar på dine spørgsmål. Læs mere og tilmeld dig her. 

Guides og vejledninger til den nye version findes i vores HelpCenter. Har du yderligere brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte vores support på kontaktoplysningerne nederst på siden.  

Vi vil gerne høre din mening 

Skulle der være noget, du savner i den nye version, vil vi gerne høre din mening. Du skal blot kontakte vores support via support@danmarksmiljoeportal.dk. Ved at du giver din feedback, har vi mulighed for at danne os et billede af, hvad der yderligere skulle være behov for i den nye version. 

Kendte fejl og mangler: 

Vi har i vores test af det nye system identificeret et par uhensigtsmæssigheder og fejl, som vil blive rettet i næste patch release 24.1A d. 18/4. 

Vi håber, du vil tage godt imod det nye system

Tilbage til nyheder