Kom til webinar om det nye Naturdatabasen

7. marts 2024

I forbindelse med lanceringen af Naturdatabasen d. 21/03/2024, tidligere NaturAppl, inviterer Danmarks Miljøportal til to webinarer forbeholdt kommunale og statslige opgaver.

 • Webinar: Naturdatabasen til inddatering af §3-besigtigelser 
  Tid: 5. april 2024 kl. 10.30 
  Tilmeld dig her: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CAgl26WPRxK-R-N7vagHRQ 
  Til webinaret får du en systemgennemgang af det nye Naturdatabasen (tdl. NaturAppl) og de specifikke funktioner, der er relateret til kommunale opgaver såsom §3-besigtigelser og enkelt artsregistreringer. 
  Webinaret er henvendt naturmedarbejdere, der arbejder i kommunerne eller i Naturstyrelsen. 

 • Webinar: Naturdatabasen til statslige opgaver 
  Tid: 9. april 2024 kl. 10.30 
  Tilmeld dig her: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cvHYtfAFQJGeNIANOmg4qg 
  Til webinaret får du en systemgennemgang af det nye Naturdatabasen (tdl. NaturAppl) og de funktioner, der er forbundet med de statslige naturopgaver såsom NOVANA-overvågning og andre myndighedsdata. Derudover vises der de nye muligheder for at lave dataudtræk og benytte systemet til at finde tidligere naturdata. 
  Webinaret er henvendt naturmedarbejdere, der arbejder i Miljøstyrelsen. 

Kom godt i gang med at inddatere i Naturdatabasen 
I Naturdatabasen (tdl. NaturAppl) inddateres og findes data om natur fra myndighederne og eksterne leverandører i forbindelse med naturregistreringer og miljøvurderinger. Det kan derfor være en god idé at komme godt ind Naturdatabasen, hvis du arbejder med inddatering af naturdata. Til webinarene giver vi en introduktion til, hvordan du let kan arbejde i systemet. 

Kommuner, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen skal i følge Dataansvarsaftalens bilag 5 inddatere i Naturdatabasen. For tekniske anvisninger samt yderligere information, henviser vi til Dataansvarsaftalen på Fagområdet Natur. 

I perioden med paralleldrift for NaturAppl og Naturdatabasen opfordres brugerne til at inddatere deres aktiviteter løbende i Naturdatabasen, inden NaturAppl endeligt udfases. 

Om opgraderingen 
Danmarks Miljøportals faggruppe for Natur igangsatte sidste år en opgradering til en mere tidssvarende version af systemet. Opgraderingen blev muliggjort af en bevilling på 4 mio. kr. fra kommunerne og Staten.  

Formålet med bevillingen er at fremtidssikre de digitale løsninger for inddateringen af myndighedernes naturdata. I forbindelse med opgraderingen flyttes den Windows-baserede brugergrænseflade til en webbaseret løsning, hvilket muliggør, at vi i løbet af maj vil lancere den mobile version af Naturdatabasen, der tilgås via en app. 

Tilbage til nyheder