Nyt NaturAppl i 2024

11. april 2023

Danmarks Miljøportal har sammen med kommunerne og staten fået bevillig på 4 mio. kr. til modernisering af det eksisterende system, NaturAppl. Udviklingen pågår i hele 2023 og forventes klar til feltsæsonen 2024.

Billede af åløb

Initiativet skal være med til at fremtidssikre de digitale løsninger for inddatering af naturdata i Danmark, og bidrage til bedre brug af naturdata i myndighedernes og kommunernes forvaltning og overvågning af naturområder, samt administrationen af de udpegede fredede områder.

Projektet er initieret af Miljøportalens faggruppe for Natur og tager udgangspunkt i det eksisterende Windowsbaserede NaturAppl, der skal moderniseres til en webbaseret løsning. Fokuspunkterne er brugervenlighed, hurtigere tilgængeliggørelse af data og øget kvalitetssikring. Brugerne vil opleve mere smidige arbejdsgange på platformen og på tværs af fagsystemer, og bruge kendte funktioner og komponenter fra Danmarks Miljøportal.

Der vil være tre overordnede delleverancer i projektet:

1) En webbaseret platform, der skal gøre det nemmere at fremsøge naturdata fra Naturdatabasen ved hjælp af et interaktivt kort og lagvælger. Webplatformen er samtidig en inddateringsplatform, der skal rumme de forskellige naturregistreringsformularer som statslige og kommunale myndigheder benytter, samt nye muligheder for at kunne genbruge geometrier fra andre lag.

2) En mobil løsning til inddatering af naturdata i felten. Denne leverance arbejder for en digitalisering af feltskemaer, der skal sikre intuitiv, systematisk og hurtigere dataindberetning ude i felten.

3) Kvalitetssikring og hurtigere tilgængeliggørelse af naturdata, som en del af de nye arbejdsmetoder med webplatformen og den mobile løsning.

Projektgruppen består af medlemmer fra Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, kommunerepræsentanter og regionsrepræsentanter samt Danmarks Miljøportal. Styregruppen for projektet er Miljøportalens faggruppe for Natur.

Tilbage til nyheder