Ny dato: Lukning af NaturAppl

31. maj 2024

Efter behov fra brugerne har projektet valgt at udskyde lukningen af NaturAppl fra 1. juli til d. 15. august 2024. Det anbefales stadig på det kraftigste, at brugere af NaturAppl indleverer lokale aktiviteter, og tager det nye system i brug.

I marts lancerede Danmarks Miljøportal Naturdatabasen, der vil erstatte NaturAppl.
Naturdatabasens App til brug i felten forventes lanceret juli 2024.

Fra NaturAppl til Naturdatabasen

NaturAppl har siden 2011 været flittigt brugt blandt naturarbejdere. Men da systemet er forældet, igangsatte Danmarks Miljøportals faggruppe for Natur sidste år en opgradering til en mere tidssvarende version: Naturdatabasen. I Naturdatabasen (tdl. NaturAppl) inddateres og findes data om natur indsamlet af myndighederne og eksterne leverandører i forbindelse med naturregistreringer og miljøvurderinger.

I forbindelse med opgraderingen flyttes den Windows-baserede brugergrænseflade til en webbaseret løsning, hvilket muliggør, at vi i løbet af august vil lancere den mobile version af Naturdatabasen, der tilgås via en app. 

Kommuner, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen skal indberette

Kommuner, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen skal i følge Dataansvarsaftalens bilag 5 inddatere i Naturdatabasen.

For tekniske anvisninger samt yderligere information, henviser vi til Dataansvarsaftalen på Fagområdet Natur. Eksterne konsulenter, der arbejder på vegne af myndigheder eller i forbindelse med miljøvurderinger, kan også indberette i Naturdatabasen, såfremt de er oprettet som dataleverandører. Regionale naturmedarbejdere kan desuden benytte det nye system til inddatering af eksempelvis artsfund i grusgrave. Har du ikke allerede adgang, men ønsker at bruge det nye system, skal du kontakte vores support via kontaktoplysningerne nederst på siden. 

I perioden med paralleldrift for NaturAppl og Naturdatabasen opfordres brugerne til at inddatere deres aktiviteter løbende i Naturdatabasen, inden NaturAppl endeligt udfases. Alle aktiviteter, der ligger lokalt i brugerens NaturAppl, skal indleveres inden d. 15. august 24 ellers mister de deres aktiviteter.  

Guides og vejledninger til den nye version findes i vores HelpCenter. Har du yderligere brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte vores support på kontaktoplysningerne nederst på siden.  

Tilbage til nyheder