Særlige vilkår for brug af kort fra Datakataloget

Baggrundskort, Matrikelkort og Danmarks Højdemodel mv. 
fra kortforsyningen fra SDFI (Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur ) 

Disse data fra SDFI er en del af de frie grunddata. Grundlag for frikøbet af data var "Lov om Geodatastyrelsen" – som blev vedtaget i slutningen af 2012. 
Læs eventuelt mere om disse korts rettigheder hos SDFI om rettigheder til data.​

Ortofotos

​Hvem må bruge ortofotos (DDO®land)?

Hexagon har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort på Datakataloget. Disse ortofotos må kun anvendes af Miljø- og Fødevareministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal. Det betyder, at det kun er disse myndigheder, der må kopiere ortofotos (i form af udskrivning eller download af billeder eller kopiering af skærmbilledet). Myndigheder uden for partnerskabet omkring Danmarks Miljøportal må således IKKE anvende ortofotos. Kontakt evt. Danmarks Miljøportals Support, hvis du er usikker på om din myndighed har aftale indenfor partnerskabet.

Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt.

 

Privatpersoners anvendelse af ortofotos

Ortofotos må endvidere anvendes af privatpersoner til eget personligt brug. Der gælder dog følgende regler for privat brug:

Man må gerne foretage privatkopiering på papir (dvs. printe det) til privat brug, dvs. at kopien alene må anvendes af en selv eller ens familie, venner eller lignende nære kreds.

Man må foretage digital kopiering (skærmdump, download) til personlig brug, dvs. at kopien alene må anvendes af en selv eller person inden for husstanden.

I begge tilfælde skal kopien være foretaget af én selv. Man må altså ikke lade andre tage kopien for sig. Al anden brug af ortofotos kræver tilladelse fra Hexagon.

Det indebærer, at man som privatperson fx IKKE, uden tilladelse fra Hexagon, må:

  • give et print eller digital kopi af ortofotoet videre til en advokat, der arbejder for ham/hende i en sag.
  • give et print eller digital kopi af ortofotoet videre til kommunen i forbindelse med fx en byggesag (medmindre naturligvis at kommunen har købt dette ortofoto).
  • bruge det til planlægning af sin landbrugsbedrift

Henvendelse om brug af ortofotos bedes rettet på mail til steen.davidsen@hexagon.com

 
Historiske flyfoto 1945:
I-GIS har den fulde ophavs- og ejendomsret til kortdata. Ønsker man at benytte dette flyfoto, skal henvendelse ske til I-GIS