Brugeradministration, Brugerstyring og IoT

På denne side vil du finde informationer om vores Brugerstyring og brugeradministration samt vores indsats i forbindelse med IoT-teknologi til kommuner, Stat og regioner.

 

Brugeradministration og Brugerstyring

Når en myndighed eller anden aktør ønsker at få adgang til Danmarks Miljøportals fagsystemer, skal der indgås en brugeradministrationsaftale​. Når aftalen er indgået, kan myndigheden, selv tildele sine medarbejdere roller og adgang​ til relevante fagsystemer. Danmarks Miljøportals brugeradministrationsløsning med brugeradministratorer ude i organisationerne sikrer, at vores cirka 15.000 brugere får præcis den adgang, de hver især har brug for.

Brugerstyring

Brugerstyring betegner den log ind-metode som benyttes på Danmarks Miljøportals systemer og eksternt tilsluttede systemer.

Vores systemer er beskyttet af brugerstyring (baseret på føderation, hvor brugeres adgangsrettigheder til forskellige systemer bliver samlet i én digital identitet). Det sikrer, at kun godkendte brugere kan tilføje og redigere i data i vores systemer. Din organisation skal indgå en brugerstyringsaftale med Danmarks Miljøportal for at benytte vores brugerstyring. Kontakt vores support for at anmode om en brugerstyringsaftale.

Når du skal bygge en klient til Danmarks Miljøportals services, som er beskyttede af brugeradministration, fx webservice til inddatering, kan du følge nedenstående steps. 

Hente sample kode: I vores Help Center finder du sample kode og vejledninger til anvendelser af koden: Vejledninger til fagsystemadministratorer
Hent certifikater: I Help Center finder du information om at hente certifikater til de systemer du vil udvikle til. Kontakt supporten via Helpcenteret for mere information​
Opsæt efter kodesprog:  I Help Center finder du vejledning til opsætning af kodesproget for .NET  og Java. Husk at til testformål skal opsætningen mod Danmarks Miljøportals test STS anvendes.

Når du har bygget og testet din klient op mod Danmarks Miljøportals demomiljøer, kan du læse om opsætning mod produktionsmiljøerne i Vejledninger til fagsystemadministratorer. Danmarks Miljøportal stiller ikke testbrugere til rådighed i produktion.

IoT Portal

Danmarks Miljøportal stiller en IoT Portal til rådighed for Kommuner, regioner og staten der forventes at opstille tusindvis af sensorer i vandløb, søer, kloaksystemer, renseanlæg, skove og bygninger, men de indsamlede data kan ofte ikke bruges på tværs.

I Danmark findes, der allerede i dag, et hav af sensorer og “Internet of Things”-enheder (IoT)” – smarte enheder koblet til internettet. Men desværre ender målingerne tit og ofte i vidt forskellige systemer, så resultaterne ikke er tilgængelige på tværs af de offentlige myndigheder og forsyningsvirksomheder. Der findes eksempler på, at staten er nødt til at have en vandstandsmåler tæt ved en kommunal måler, fordi man ikke kan dele data på tværs.

En standardløsning – som kan opsættes til en kommune på få timer

Den nye løsning er en standard IoT-løsning, der kobles sammen med Danmarks Miljøportals nuværende løsning til brugerstyring og datadeling. Den giver brugerne adgang til at oprette og styre deres egne IoT-enheder samtidig med at de får mulighed til at deltage i et fællesoffentligt partnerskab om udveksling af kode og erfaringer. 

Løsningen er i første omgang taget i brug på miljøområdet, men den kan også anvendes på andre områder fx affald, cirkulær økonomi, SmartCity og styring af bygninger. 

IoTPortalens hovedelementer:

Mulighed for parallel håndtering af opkoblede IoT-enheder

  • Mange virksomheder har valgt en lagdeling i forbindelse med opkobling af deres IoT enheder, hovedsageligt fordi de anvender forskellige proprietærer løsninger.
  • Men på sigt er der brug for en vandret og ikke mindst en meget fleksibel mulighed for at håndtere IoT-enheder. Både når det drejer sig om at tilknytte og fjerne dem. Herved opnås en række systemmæssige synergier i forbindelse med kommunikation, lagring af data og bearbejdning.
  • AVNets IoT platform er valgt, fordi den giver muligheder for at organiserer og forener forskellige kommunikationsprocesser fra en IoT-enheder til andre IoT-enheder - med et næsten ubegrænsede antal af end-points.

Top of the pop data management

  • Danmarks Miljøportals IoT platform giver mulighed for tilknytning af en bred vifte af enheder, sensorer, gateways, aktuatorer og andre moduler. Alle disse enheder indsamler forskellige typer data med forskellige intervaller, som kan overvåges, filtreres og behandles i realtid og dermed give virksomheden mulighed for ”on the fly” håndtering.

Mulighed for at styre en bred vifte af brugere

IoT Portalen understøtter flere brugergrupper og roller, der kan anvende en eller flere dele af løsningen. Alt dette er styret af Danmarks Miljøportals brugerstyring kombineret med hvordan virksomheden selv vælger at tildele roller og ansvar i IoT-løsningen.

Optimeret sikkerhed

  • For at afværge uautoriseret adgang både når det drejer sig om adgang for brugere og for IoT-enheder har Danmarks Miljøportal har valgt en løsning hvor, der er sikkerhed på alle niveauer. IT Portalen lægger op til at anvende et højt niveauer af kryptering i datatransmission og brugen sikkerhedscertifikater, for at sikre ægtheden af ​​kommunikationen mellem sensorerne og IoT Portalen.

Skalerbarhed

  • Hvem gider udvikle og drifte selv? De færreste, derfor ser mange virksomheder i retning af skalerbare SaaS løsninger hvor, der kan skaleres for at imødekomme tempoet i dagligdagen og størrelsen af ​​den vækst, som virksomheden er underkastet.
  • IoT Portalen er udviklet til at håndtere det stigende antal modeller af tilsluttede enheder og for at give din virksomheder mulighed for at generere nye og bedre services for borgere og brugere.

Overblik

Løsningen er leveret af AVNET og er installeret som en SaaS cloud solution i Danmarks Miljøportals Azure område – med andre ord har Danmarks Miljøportal 100% styr på hvor data befinder sig og hvilke ressourcer der anvendes. Nedenfor find venligst et overblik over IoTportalens arkitektur.

billede af IoTsystemlandskab

 

Vi kan hjælpe dig godt igang

Vil du vide mere om IoT Portalen så klik her og udfyld vores kontaktformular, så står Danmarks Miljøportal klar med svar og hjælp. Se også denne video der giver indblik i hvordan IoT Portalen fungerer.

Du kan også finde vejledning i Danmarks Miljøportals HelpCenter