Varsling af kommende ændring i webservice ”Husdyr” fra Danmarks Arealinformation

23. august 2018

4 temaer som fjernes fra servicen ’’Husdyr’’

Danmarks Miljøportal varsler hermed en ændring af WMS- og WFS-servicen "Husdyr" fra Danmark Arealinformation i midten af september 2018.

Efter vi blev bekendt med, at der bliver udstillet forældede data på Danmarks Arealinformation, har vi valgt at fjerne disse data/temaer hurtigst muligst – selv om vi ved at vi ikke overholder varslingsfristen. Vi beklager meget, hvis den korte varslingsfrist giver gener hos brugere eller 3. parts leverandører.

 

Det drejer sig om 4 temaer som fjernes fra servicen ''Husdyr'':

  • Beskyttede naturtyper med ammoniak-buffer zoner
  • Fosforklasser
  • Nitratklasser
  • Natura 2000 oplande

     

På Danmarks Arealinformation vil der i stedet blive udstillet 12 nye temaer vedr. Husdyrgodkendelse, som kommer via service fra Miljøstyrelsens Miljøgis.

Det vil derfor også være hos Miljøstyrelsen, at 3. parter skal hente servicen og eventuelt downloade temaet.

OBS! denne nyhed er redigeret for stavefejl 6. September 2018.

​