Der er rotter på Miljøportalen

12. januar 2015

Ved årsskiftet er Miljøportalens nye rottesystem lanceret. Rottereden kommer til at samle alle rottedata i en fælles database på tværs af myndighederne.


Den fællesoffentlige rottedatabase er stedet, hvor kommunerne kan registrere rotteforekomster, følge udviklingen i egen kommune samt se, hvilken gifttype der bruges i nabokommunen mv. Naturstyrelsen, og andre myndigheder der er logget på, vil kunne trække rapporter og danne sig et overblik over udviklingen af rotteforekomsten i Danmark.

​Inddatering til den fællesoffentlige rottedatabase

Myndighederne har ofte deres eget fagsystem til inddatering og bearbejdning af rottedata. Miljøportalen er bekendte med følgende fagsystemer, som er koblet til Miljøportalens fællesoffentlige rottedatabase, Rottereden.

 
Geoenviron rotter (udviklet af GeoKon) er et integrationsmodul, som sikrer, at rottedata automatisk udveksles med den fællesoffentlige rottedatabase Rottereden.

 
Rotteweb (udviklet af Grontmij) er en internetbaseret løsning, som giver brugerne adgang til den fællesoffentlige rottedatabase Rottereden.

 
Synchronicer RotteGIS (udviklet af Soft Design A/S) er en app-baseret løsning, som kan bruges af rottefængerne i marken og til opgavestyring for kontraktholder. Udveksler data med Miljøportalens fællesoffentlige rottedatabase Rottereden. 

 
Rottehullet (udviklet af Miljøportalen som testværktøj) er en simpel løsning til at kunne komme af med data.

 

Roller og rettigheder

For at kunne inddatere data til rottedatabasen, skal du have de nødvendige roller og rettigheder. Det er din lokale brugeradministrator, der skal tildele dig rollen/rollerne. Medarbejdere i Miljøministeriet får tildelt roller af Statens IT. Se en oversigt over rotte-roller.

 

Har du ikke et rottesystem?

Hvis du ikke har et fagsystem, der kan udveksle data med Rottereden, skal du kontakte din it-leverandør og høre om mulighederne for at få udviklet en løsning.

 
Hvis du selv ønsker at få udviklet et fagsystem til inddatering og udtræk af rottedata, kan du anvende Miljøportalens webservices. Du finder dem under Software og Udvikling/rottedata på Miljøportalens hjemmeside.

 

Ansvar for vedligeholdelse af data

Bestyrelsen for Danmarks Miljøportal godkendte i november 2014 dataansvarsaftalen, der beskriver, hvem der har ansvaret for vedligehold af rottedata. Se bilag 5.1a