Datamodelændringer er forsinkede

14. januar 2016

Forsinkelsen omfatter flg. temaer: Drikkevandsinteresser, Indsatsområder mht. nitrat, Nitratfølsomme indvindingsområder, EF-Fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder.

I Miljøportalens seneste nyhedsbrev, udsendt den 30.11.2015, informeres om ændringer af datamodel for 5 temaer på Arealinformation. Ændringerne skulle have været lanceret i december 2016, men er desværre blevet forsinket. Forsinkelsen skyldes tekniske vanskeligheder hos leverandøren af Arealinformation.  Datamodelændringerne er pt. ved at blive testet og forventes lanceret inden længe.

Datamodelændringerne omfatter fgl. temaer:
Drikkevandsinteresser – seneste viden, Indsatsområder mht. nitrat, Nitratfølsomme indvindingsområder, EF-Fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder.

Der vil ikke ske ændringer i den generelle datamodel, men udelukkende i de temaspecifikke datamodeller for de enkelte temaer. Varslingen er lagt på miljoeportal.dk den 30.06.2015.

Læs mere