Ændring i grundvandskortlægningsdata på Danmarks Arealinformation

23. marts 2018

Download og webservices med grundvandskortlægningsdata er fremover tilgængelige via MiljøGIS fra Miljøstyrelsen.

​En række datasæt på Danmarks Arealinformation, som var samlet i temagruppen "Drikke- og Grundvand" bliver fremover vedligeholdt i grundvandskortlægningens egen database kaldet GRUKOS. Alle temaer – bortset fra "Grundvandsdannelse" – vises stadigvæk på Danmarks Arealinformation, men kan ikke længere downloades fra Danmarks Arealinformation.

På Danmarks Arealinformation kan du tilføje temaerne ved at følge denne vejledning og søge i lagkatalog i gruppen "Natur- og Miljøovervågning".

Download og træk på webservices (WMS/WFS) med temaerne skal nu ske via MiljøGIS. Temaet "Grundvandsdannelse" er fremover kun tilgængeligt på grundvandskortlægningens MiljøGIS sammen med andre fagspecifikke datasæt. Vejledning til download af data og opsætning webservices fremgår af Miljøstyrelsens udstilling af data fra grundvandskortlægningen. En kort temabeskrivelse og url'en til servicen findes på geodata-info.dk og  søge f.eks. efter Drikkevandsinteresser.

Yderligere spørgsmål vedr. grundvandskortlægningens data kan rettes til trini@mst.dk.