Varsling: Kodelisterne for DRV-kontrolprogram og Vandprøve-formål bliver ændret i fællesoffentlig Jupiter

31. maj 2024

Obs: der er indført rettelser d. 1. juli 2024

Varslingen gælder ændringer, der træder i kraft den 1. september 2024 i Jupiters produktionssystem. 

To kodelister bliver ændret, de anvendes begge i forbindelse med drikkevandskontrol. Baggrunden for ændringerne er, at EU’s drikkevandsdirektiv artikel 18 stiller krav om, at Miljøstyrelsen skal kunne afrapportere bestemte drikkevandsdata til EU. Ændringerne i kodelisterne er således nødvendige i forbindelse med implementering af drikkevandsdirektivet i dansk lovgivning.  

Miljøportalen opfordrer alle brugere af koderne til at være opmærksomme på ændringerne, særligt kan det være behov for at ændre i 3. parts systemerne, således at de understøtter brugen af koderne fremover. 

Ændringerne vil blive opdateret i kodetabellerne til Jupiters produktionssystem og StanCodeliste SC1081. 

3 koder i Jupiter kodelisten DRV-kontrolprogram får en forældelsesdato, hvilket betyder at kontrolprogrammer efter den 1. september skal kodes med de fire nye koder, som allerede er tilføjet GEUS’ kodeliste. De nye koder er præciseringer og kan dermed også anvendes i forbindelse med revision af eksisterende anlæg og disses kontrolprogrammer. 

Link til kodelisten 

Kode 

Beskrivelse 

Forældelsesdato 

1 

Kontrolprogram for almen vandforsyning 

Er sat til 1. september 

2 

Kontrolprogram for ikke almen vandforsyning - Over 10 m3 / dag 

Er sat til 1. september 

6 

Kontrolprogram for fødevarevirksomhed 

Er sat til 1. september 

11 

Kontrolprogram for almen vandforsyning – (minimum 10 m3/dag og minimum 50 personer) 

 

12 

Kontrolprogram for ikke almen vandforsyning – (minimum 10 m3/dag og minimum 50 personer) 

 

13 

Kontrolprogram for produktion af fødevarer i fødevarevirksomhed 

 

14 

Kontrolprogram for almen vandforsyning (under 10 m3/dag eller færre end 50 personer) 

 

5 koder i Jupiter kodelisten Vandprøve-formål får en forældelsesdato, hvilket betyder at det efter 1. september ikke længere er muligt at anvende disse koder, på nye kontroller. Kontroller dateret tidligere end 1. september 2024 kan forsat indberettes med de udgående koder, såfremt prøvedatoen er før d. 1. september 2024. Koderne er egentlig allerede forældede og der findes på kodelisten nyere og mere præcise koder, der fremover skal anvendes. Der tilføjes to nye koder, som følge af implementeringen af drikkevandsdirektivets artikel 18. Denne kodeliste opdateres også på StanCodeliste SC1081.  

Link til Jupiter kodeliste 

Link til Stancodelisten 

Kode 

Beskrivelse 

Forældelsesdato 

6 

Drikkevandskontrol 

Er sat til 1. september 

7 

Drikkevandskontrol - andet 

Er sat til 1. september 

10 

Drikkevandskontrol, vandværk 

 Er sat til 1. september 

11 

Drikkevandskontrol, ledningsnet 

 Er sat til 1. september 

12 

Drikkevandskontrol hos forbruger 

 Er sat til 1. september 

57

Drikkevandskontrol, tankvogn og tankskib 

 

58

Drikkevandskontrol, fødevarevirksomhed 

 

 

Tilbage til nyheder