Varsling: Fællesoffentlig Jupiter – Kvantifikationsgrænse (LQ) implementeres samt en række tabeller og felter kan IKKE længere opdateres

1. marts 2024

Varslingen gælder ændringer, der træder i kraft den 1. juni 2024 i Jupiters produktionssystem.

Kvantifikationsgrænse (LQ)

Kravet om at kemiske analyseresultater i fremtiden skal rapporteres med kvantifikationsgrænse (Limit of Quantification (LQ)) for vandanalyser kan afprøves i Jupiters testsystem.

Laboratorier og deres IT-leverandører bør især være opmærksomme på denne ændring

Af Kvalitetsbekendtgørelsen fremgår om kvantifikationsgrænsen: ”et laboratoriums kvantifikationsgrænse LQ bestemmes ud fra detektionsgrænsen, LD, på følgende måde: LQ = 3 · LD”. En nærmere definition kan ses i Analysekvalitetsbekendtgørelsens bilag 1 på: Link til Retsinformation.

I vedhæftet dokumentation er der en kort beskrivelse af hvordan ændringen er implementeret datateknisk.

Fjernelse af listede tabeller og felter

Dette er en opfølgning på varslet fra den 6. december 2023: Varsling: Tabeller og felter, der ikke længere kan opdateres i fællesoffentlig Jupiter. Varslet angår tabeller og felter, som er listet i vedhæftede bilag. Listede tabeller og felter kan ikke længere opdateres og er fjernet fra PCJupiterXL-datamodellen. Data som tidligere er indberettet i tabeller og felter vil stadig være tilgængelige i Jupiter.

Ændringerne er implementeret i Jupiters testsystem 3. parts leverandører opfordres til at forberede deres systemer på at denne ændring gennemføres i driftsmiljøet d. 1. juni 2024.

Tilbage til nyheder