Varsling: ændringer på Arters Geoserver

20. juni 2024

Der er forsat er udfordringer med at vise alle fund fra Arter via geoserveren i WFS/WMS. Derfor er det besluttet at datamængden nedjusteres.

Fremadrettet vil Arters geoserver ikke udstille DOF og Naturdatabasens artsregistreringer, men udstille alle andre datasæts der findes i Arter.

Når disse data fjernes, vil denne minimerede datamængde løse de udfordringer vi har i dag.

Den reducerede datamængde vil træde i kraft fra slutningen af september 2024.

Begge datasæts findes forsat på Arter.dk

Derudover findes der WFS/WMS services til Naturdatabasen på https://arealdata.miljoeportal.dk/ hvor datasættet her findes i rødlistede, bilagsarter og invasive arter.

Tilbage til nyheder