PULS er midlertidigt lukket

18. juni 2024

I forbindelse med en serverflytning er der konstateret en fejl i den kø-mekanisme i PULS, der sikrer, at alle data vises konsistent i alle dele af systemet.

Danmarks Miljøportal er i øjeblikket ved at gøre en opdateret version af kø-mekanismen klar til test.

Den konstaterede fejl kommer til udtryk i, at nogle skærmbilleder viser en forkert status for nogle data.

Vi har valgt at holde systemet lukket indtil der igen er konsistens mellem visningen af data i alle skærmbilleder.

Vi forventer at kunne genåbne PULS i næste uge.

Tilbage til nyheder