Orientering: Miljøportalen opdaterer til ny version af Matrikel-service fra Datafordeleren

1. februar 2024

Datafordeleren udstiller en ny version af Matrikel-servicen (Matrikel2). Der er i øjeblikket paralleldrift af den gamle og nye version, men den gamle version lukker jf. SDFI d. 31. marts 2024 https://datafordeler.dk/drift/aendringer (artikel oprettet 17-06-2022). Dette betyder, at de datasæt der findes i Datakataloget, som anvender den gamle matrikelservice, vil få skiftet endpoint d. 1. marts 2024. Følgende datasæt i Datakataloget, som vises på Arealdata og i Lagvælgeren/Databutikken, vil blive ændret: 

  • Jordstykker (Matrikel)
  • Bygning på fremmed grund, flade, gældende
  • Ejerlejlighed, gældende
  • Kommunegrænser, matrikulære
  • Samlet fast ejendom, gældende
  • Ejerlavsgrænser
  • Optaget vej
  • Fredskov
  • Klitfredning
  • Strandbeskyttelse
Tilbage til nyheder