Nytårsberetning fra Sekretariatsleder Nils Høgsted

16. januar 2024

2023 har været et år, hvor Danmarks Miljøportal har udvidet med flere brugere, nye systemer og ny teknologi, samtidig med at vi har formået at opretholde en sikker drift. 

I en nytårsberetning taler man ofte først om alt det nye, men i virkeligheden er vores vigtigste og største opgave i Danmarks Miljøportal at sørge for, at systemerne kører, som de skal. Det kræver både samarbejde med vores faggrupper og en sikker drift. 

Samarbejdet mellem stat, kommuner og regioner, hvor man lytter til hinandens behov og i fællesskab finder de bedste løsninger, er kernen i Danmarks Miljøportal. Uden det ingen Miljøportal. 

Vi har i 2023 kørt en proces, hvor vi har optimeret på, hvordan vi arbejder i faggrupperne. Det har vi gjort ved en opgraderet sekretariatsbetjening og bedre processer. Disse ændringer er der blevet taget rigtigt godt imod. Derudover har vi etableret en ny faggruppe for spildevand. 

Sideløbende har vi internt i sekretariatet optimeret vores IT-drift og udvikling. Hvert år rammes vi af en 2% besparelse, hvilket har været tilfældet siden 2007. Så vores samlede budget er blevet reduceret med cirka 20 mio. kr., samtidig med at vi har fået over 50% flere opgaver. En løbende optimering er derfor nødvendig. Indtil nu har vi via et godt samarbejde med vores leverandører fra Globeteam, Septima, Progressive IT, Testhuset og Microsoft været i stand til at finde disse besparelser. Men det kan ikke blive ved. Vi har nok nået grænsen for, hvor meget vi kan optimere. 

Brugernes behov og antallet af brugere falder nemlig ikke. I 2023 kom vi på forsiden af DR.DK. Ikke med en negativ historie, tværtimod henviste de til, at man kunne se hvor meget der blev oversvømmet i KAMP. Ved oversvømmelsen d. 20. – 21. oktober steg antallet af brugere på KAMP fra 100 til 100.000 om dagen eller med 100.000%. Systemet vaklede, men holdt. Der var jeg glad for, at vi havde en god operationsafdeling, der holdt styr på det.  

I forhold til nye ting så bød 2023 på lancering af fire nye løsninger:

Danmarks Arealinformation Vi startede udviklingen af en ny version af Danmarks Arealinformation lige før sommerferien og gik i produktion til oktober. Det må vel være tæt på en rekord for hurtig udvikling. Denne udvikling blev gjort mulig af de standardkomponenter, vi har udviklet til datadeling. Standardkomponenter, som også er blevet introduceret i andre løsninger. 

Hydrometri Vi lancerede et nyt system til vandstand- og vandføringsmålinger, så vi kan bistå DMI med fremtidig oversvømmelsesvarsling og vores andre brugere med information om, hvor meget vand der flød i vandløbet på det tidspunkt, en kemisk analyse blev foretaget. 

Udtagningskort.dk Vi lancerede et nyt system til udtagning af lavbundsjorde. I samarbejde med Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen udviklede vi udtagningskort.dk, hvor potentielle ansøgere kan se mulighederne for støtte fra både Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen i samme løsning.  

EA Hub Vi lancerede et nyt system til miljøvurderinger, som gør det muligt at søge i 2.500 gamle miljøvurderinger med kunstig intelligens. Her kan man blandt andet søge efter specifikke problemstillinger i rapporterne og få svaret på, hvordan andre har løst det. Modtagelsen har indtil videre været overvældende. Teknisk set er det ikke så avanceret, men brugerne er ikke vant til at se kunstig intelligens i produktion. Det vil de komme til at se meget mere af. 

Initiativer i 2024 

Vi har ikke haft en stille start på 2024, men er allerede godt i gang med at levere på en lang række initiativer. 

De initiativer, bestyrelsen har besluttet, dækker dels over en videreudvikling af vores eksisterende ydelser, men også et nybrud mod et øget fokus på samarbejde med erhvervslivet og forskningsinstitutioner i nationale og internationale projekter finansieret af eksterne midler. Samtidig vil vi fokusere hårdt på kunstig intelligens i 2024. Perspektiverne er enorme, men hvordan kan vi realisere dem? Det ved vi p.t. ikke. Vi har derfor valgt at koncentrere vores indsats i tre spor: 

  • Opbygning af kunstig intelligens netværk med forskningsinstitutioner 
  • Optimering af arbejdet internt i sekretariatet med brug af kunstig intelligens 
  • Identifikation af use cases for kunstig intelligens i regi af faggrupperne og implementering af udvalgte af disse. 

Nedenfor find venligst en fuld liste over de initiativer, bestyrelsen har besluttet.

I 2024 vil Danmarks Miljøportal...  

... gøre det lettere for stat, kommuner, regioner, forsyninger, forskningsinstitutioner, NGO’er, den private sektor og borgere at få adgang til data omkring arealanvendelse og miljø ved at udvide antallet af datasæt i vores databutik fra 440 til 800 samt ved at styrke brugervenligheden af vores løsninger. 

... udvide vores samarbejde med Planstyrelsen, Energistyrelsen, Naturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og SDFI for at gøre flere data let tilgængelige ud fra et brugerperspektiv.  

... arbejde for, at IT-komponenter, udviklet af Danmarks Miljøportal, bliver genbrugt nationalt og internationalt.  

... lancere en ny version af Naturdatabasen inklusiv en mobil app og starte på en modernisering af rottedatabasen. 

... implementere en opgraderet version af vores brugerstyring på tværs af over 200 organisationer.  

... understøtte samfundets målsætning om en massiv udbygning af vedvarende energi ved at videreudvikle vores eksisterende værktøjer, der gør miljøvurderingsprocessen lettere og mere effektiv.  

... igangsætte en analyse af, hvordan IT-understøttelsen af monitoreringen af grundvand og rent drikkevand (JUPITER) kan forbedres. 

... aktivt udforske muligheder for at bruge kunstig intelligens i produktion både ved at eksperimentere samt sætte løsninger i produktion.  

... aktivt udforske muligheder for nationale og internationale projekter finansieret af fonds- eller forskningsmidler for at fremme en struktureret digital datatilgang.  

Tilbage til nyheder