Nyt system skal styrke indsatsen mod stigende grundvand

25. april 2024

Danmarks Miljøportal lancerede for nyligt et økosystem for grundvandsdata. Det sker som led i regeringens klimatilpasningsplan, så kommuner og spildevandsselskaber får bedre vilkår for at finde ud af, hvor de skal sætte ind over for højtstående grundvand.

I dag har omkring 450.000 boliger under en meter til grundvandet det meste af året ifølge regeringens klimatilpasningsplan. Grundvandet er de seneste 30 år steget en meter, og det vil formentlig stige mere på grund af klimaforandringerne, så oversvømmelser på grund af nedbør eller stigende havvand kan gøre nogle områder ubeboelige.

Derfor får kommuner og spildevandsselskaber ifølge regeringen en ny opgave i at finde løsninger i de områder, hvor det er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt.

For at de kan gøre det bedst muligt, kobles alle de data fra målinger af grundvandet, som både stat, kommuner, regioner og forsyningsselskaber foretager rundt omkring i landet, nu til det nye system hos Danmarks Miljøportal, hvor de standardiseres, så der er bedre vilkår for at dele og anvende data.

- Det løfter datagrundlaget, så kommuner og forsyningsselskaber har bedre vilkår til at kvalificere de kommende indsatser i forhold til udpegning af kritiske områder, siger Malde Volmer Beinthin, der er funktionsleder i Miljøstyrelsen.

KL: Stor værdi i at dele data

Chefkonsulent i Kommunernes Landsforening (KL) Lars Kaalund understreger værdien af fælles standarder og deling af data.

- Vi arbejder med hele vandkredsløbet når vi klimatilpasser, og viden om vandstand skal deles mellem alle aktører. Det er helt enestående at Danmarks Miljøportal nu tilbyder en service hvor vi kan gemme og udveksle vores målinger i et fælles format, det skaber værdi for os alle, siger Lars Kaalund.

Kan bygge nye modeller

Kommuner og forsyningsselskaber kan nu bygge nye og bedre modeller til at foretage beregninger om grundvandet. Men fordi dataene kan tilgås af alle, bliver det også muligt for eksempelvis virksomheder, at udvikle nye værktøjer eller tjenester.

Rådgiverfirmaet WatsonC forventer kvalitetsløft

Virksomheden WatsonC anvender i forvejen offentlige data fra grundvandet, når de leverer rådgivning til kommuner, forsyninger og vandværker og forventer et kvalitetsløft.

- Når flere data fra pejlestationer stilles til rådighed i nær realtid, kan vi løfte kvaliteten af vores rådgivning i form af ressource- og risikovurderinger, prognoser samt udvikle vores egne redskaber til at foretage bedre modelberegninger, siger Ole Munch Johansen, der er partner hos WatsonC.

Det nye dataøkosystem er blevet skabt i et samarbejde mellem Danmarks Miljøportal, GEUS, Miljøstyrelsen, KL og Danske Regioner, og Danmarks Miljøportal opfordrer alle, der indsamler data om grundvandspejlinger, til at bidrage med deres data ved at kontakte dem. Dataene bliver udstillet af GEUS på grundvandsstand.dk.

Tilbage til nyheder