Nye luftdata i Databutikken

21. juni 2024

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi laver overvågning af luftkvaliteten i Danmark. De nyeste årlige beregninger er nu tilgængelige i Databutikken og kan findes i samlingen Luft, som du ser i Lagvælgeren på tværs af flere af Miljøportalens systemer. 

Her finder du 18 opdaterede lag, der erstatter gamle lag, samt et nyt lag, Samlet deposition af kvælstof til brug i miljøgodkendelser, 2020-2022, som er en samling af tre års data. 

De 18 lag havde tidligere Shape-filer til download. Det er der endnu ikke lavet på de nye datalag, men de vil være tilgængelige hurtigst muligt. 

Vi har slettet de gamle Shape-filer, for at undgå uoverensstemmelse og forvirring mellem de nye og gamle data.

Hvad er Lagvælger?   

Lagvælgeren gør det muligt for brugere at tilføje kortlag fra Miljøportalens Datakatalog. Lagvælgeren benyttes bl.a. på Miljødata, Danmarks Arealinformation og en række andre af Miljøportalens platforme, hvor brugere kan se data i kort. 

Datakataloget indeholder oplysninger om alle datasæt, der udstilles af Danmarks Miljøportal og andre datadistributører. Datakataloget danner således grundlaget for Lagvælgeren og Databutikken, Arealdata, Miljøportalens QGIS-plugin og nogle datasæt udstilles også på Digitaliseringsstyrelsens Datavejviser. 

Tilbage til nyheder