Nu er vandområdeplanerne for 2021-2027 tilgængelige i Lagvælgeren

12. april 2024

For at finde vandområdeplanerne, skal du søge efter VP3 i Lagvælgeren. Lagvælgeren finder du i flere af Danmarks Miljøportals systemer såsom Danmarks Arealinformation. 

Der er i alt 189 lag, derfor er lagene blevet opdelt i datasamlinger. Der er oprettet 15 datasamlinger, som findes i Databutikken under fanen ”samlinger”. Datasamlingerne er opdelt efter struktureringen i Miljøstyrelsens MiljøGIS:  

 • VP3 – Tilstandsvurdering i terrænnært grundvand 
 • VP3 – Beskyttede områder 
 • VP3 – Indsatser 
 • VP3 – Karakterisering 
 • VP3 - Miljømål 
 • VP3 - Overvågningsstationer 
 • VP3 – Tilstandsvurdering, Grundvand, Regionalt 
 • VP3 – Tilstandsvurdering i dybt grundvand 
 • VP3 – Tilstandsvurdering i kystvande 
 • VP3 – Tilstandsvurdering i søer 
 • VP3 – Tilstandsvurdering i vandløb 
 • VP3 - Vandløb støttedata 
 • VP3 - Vandområdedistrikter og hovedvandoplande 
 • VP3 - Vandområdernes afgrænsning 
 • VP3 - Påvirkninger og arealanvendelse 

Læs mere om vandområdeplanerne for 2021-2027 på Miljøstyrelsens hjemmeside: https://mim.dk/vores-opgaver/vandmiljoe/vandomraadeplanerne 

Hvad er Lagvælger?  

Lagvælgeren gør det muligt for brugere at tilføje kortlag fra Miljøportalens Datakatalog. Lagvælgeren benyttes bl.a. på Miljødata, Danmarks Arealinformation og en række andre af Miljøportalens platforme, hvor brugere kan se data i kort 

Datakataloget indeholder oplysninger om alle datasæt, der udstilles af Danmarks Miljøportal og andre datadistributører. Datakataloget danner således grundlaget for Lagvælgeren og Databutikken, Arealdata, Miljøportalens QGIS-plugin og nogle datasæt udstilles også på Digitaliseringsstyrelsens Datavejviser.   

Tilbage til nyheder