Lancering: Nyt IoT-dataøkosystem til vanddata

9. april 2024

Danmarks Miljøportal og Miljøstyrelsen samarbejder med blandt andre Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner om et IoT-dataøkosystem med fokus på hydrologiske data. Dette vil gøre datadeling på tværs af offentlige institutioner lettere, således at vanddata kan flyde i nær realtid mellem samarbejdspartnerne.

  

Danmarks Miljøportal har udviklet et nyt system til håndtering af nærrealtids IoT-data (fra loggere, der målere vandstand og vandføring i vandløb. Det er nu muligt både at indføre og hente data fra løsningen, og data deles automatisk med SDFI, der anvender dem i klimatilpasningsværktøjet HIP, og DMI, der blev støttet med et større millionbeløb sidste år til udvikling af en ny service til varsling af oversvømmelser i vandløb. Med det nye system udgår den gamle SaV løsning og overgår til Miljødata. 

Data skal være FAIR 

Det er en klar målsætning for projektet, at flere hydrologiske data skal være FAIR: Findable (findbare), Available (tilgængelige), Interoperable (interoperable), Reusable (genanvendelige). Det sikres ved at have ensartet datahåndtering og enighed om en fælles datamodel.  

Danmarks Miljøportal har tidligere udviklet et såkaldt API, der anvendes til at kommunikere data fra disse IoT-loggere. Dette sikrer, at data bliver oversat til ens formater, og på den måde bliver interoperable og genanvendelige i andre løsninger. 

For en bedre klimahåndtering er der behov for flere data. Vi vil derfor gerne opfordre alle, der indsamler data om vandstand og vandføring, til at bidrage med deres data til systemet. Det gør du via disse API’er: 

  • Api endpoint: https://vandah.miljoeportal.dk/api
  • Swagger miljø: https://vandah.miljoeportal.dk/api/swagger
  • Dokumentation: https://github.com/danmarksmiljoeportal/VanDa/wiki/Hydro-API

Særligt vil vi bede kommuner m.fl., der benytter sig af eksterne operatører til at håndtere sine IoT-loggere, at informere disse operatører, at de skal sikre, at data indsendes til det nye system. 

Data om vandstand og vandføring findes i Miljødata. Stationerne kan finde med linket: https://miljoedata.miljoeportal.dk/?sl=true&mt=Hydrometri 

Data for en enkelt station vises ved først at klikke på en station på kortet og derefter vælge ”Vis data”. 

Kom til informationsarrangement  

I april og juni afholder Danmarks Miljøportal i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL), KTC og Miljøstyrelsen informationsmøder om måling og dataopbevaring vedrørende vandstand i vandløb og grundvand. 

Arrangementerne afholdes d. 29. april 2024 kl. 10–13 i Miljøstyrelsen i Odense, 30. april 2024 kl. 10-13 i Syddjurs Kommune i Ebeltoft og 10. juni 2024 kl. 10-13 hos Kommunernes Landsforening i København. 

Mere information, program og tilmelding.

Vil du vide mere om projektet? I januarudgaven af GeoForum beskrev Henrik Dissing fra Danmarks Miljøportal og Rasmus Savange Ringgaard fra Miljøstyrelsen projektet. Artiklen hedder “Fællesoffentligt samarbejde til enstartede vanddata” og kan læses her. 

Har du spørgsmål til projektet, brug af APIer eller andet, er du altid velkommen til at kontakte vores support via kontaktoplysningerne nederst på siden. 

Tilbage til nyheder