Informationsmøder: Måling og dataopbevaring vedrørende vandstand i vandløb og grundvand

10. april 2024

KTC, Kommunernes Landsforening (KL), Miljøstyrelsen og Danmarks Miljøportal inviterer til informationsmøder om de nyeste muligheder for fælles dataopbevaring af målinger af vandstand i vandløb og grundvand. 

Målgruppen for møderne er kommunale medarbejdere der varetager opgaver med vandløb, grundvand og klimatilpasning. Vores mål er, at flere kommuner kobler deres målestationer på den nye fællesdatabase hos DMP, og derved deler data med alle interessenter på vores fagområde. 

Møderne er gratis, men der er en makskapacitet på 40 personer per møde. 

Tid og sted 

  • 29. april 2024 kl. 10-13 hos Miljøstyrelsen i Odense 
  • 30. april 2024 kl. 10-13 hos Syddjurs Kommune i Ebeltoft 
  • 10. juni 2024 kl. 10-13 hos Kommunernes Landsforening i København 

Tilmeld dig her.
 
Se programmet her. 
 
For faglige spørgsmål: Lars Kaalund, KL (LAKA@kl.dk) og Henrik Dissing, Danmarks Miljøportal (hendi@miljoeportal.dk) 

For spørgsmål angående tilmelding: Sandra Maria Nygaard, Student, KL (SANY@kl.dk) 

Tilbage til nyheder