Der lanceres ny brugerflade på Rottehullet

22. maj 2024

Det glæder os at meddele, at Rottehullets brugerflade samt underliggende services på Rotter har fået et løft. 

For 9 år siden gik Rottehullet i drift som et simpelt værktøj til at tjekke kommunernes overførsler og indlevering af den årlige indberetning. Men siden da har det udviklet sig betydeligt. Fra at være et tjekkeværktøj er det nu blevet centralt i rottebekæmpelsen i Danmark. Den nye brugerflade og nye funktioner vil være klar til Rotter fra 1. juli 2024. 

Fra SOAP til REST services 

Rottehullet har indtil nu kørt på SOAP-services. Men systemet kommer til at overgå til REST-services, som er en nyere servicetype, der vil lette integrationen med systemet for 3.partsleverandører på længere sigt samt gøre det lettere at udvikle på i fremtiden. REST-services er også langt lettere at vedligeholde og svarer bedre overens med moderne IT. 

Danmarks Miljøportal arbejder på at få finansiering til at forbedre den bagvedliggende teknologi som står for udtrækkene af data til myndighederne. Der er stadig en ældre database bag systemet, som både varetager indberetning og data eksport til brugerne. Så selvom Myndighederne vil føle sig hjulpet godt ved en ny brugerflade, vil der stadig være meget at forbedre bagom i teknologien, der benyttes på databasen. 

Udover opgraderingen af brugerfladen, vil der også blive introduceret nogle nye funktioner, som er finansieret af Faggruppens midler på rotteområdet: 

Nye rapporter til myndighederne 

Faggruppen for Rotter har arbejdet på at definere nye rapporter, som kommunerne kan få adgang til gennem den nye brugerflade. Dette vil resultere i en mere strømlinet brugeroplevelse med et øget antal valgbare rapporter og statistikker til gavn for kommunerne. Dette vil faggruppen fortsætte med at arbejde i nogen tid frem, så Kommunerne kan glæde sig til endnu flere data om rottebekæmpelsen. 

PDF-download af indberetningsblanketter til kommuner 

En længe efterspurgt funktion, der vil give kommunerne mulighed for at downloade indberetningsblanketterne som PDF-filer. Dette vil lette processen med at indsamle input fra forskellige afdelinger til kommunal indberetning af kloakinstallationer, institutioner osv. 

Automatisk advisering til Fødevarestyrelsen og kommuner 

En længe ventet funktion, som vil automatisere kommunernes administrative del af den gensidige adviseringspligt for rotter på fødevarevirksomheder. Rottesystemet vil sende mails til Fødevarestyrelsens hovedenhed, når der er anmeldelser vedrørende rotter på fødevarevirksomheder registreret på Smiley-ordningen. Kommuner vil også kunne abonnere på adviseringer der går til Fødevarestyrelsen. 

Forbedrede systembeskeder 

Rottehullet vil nu kunne modtage bedre systembeskeder fra Miljøportalen, hvilket vil gøre det nemmere at informere brugerne om driftsforstyrrelser eller andre servicemeddelelser. Disse beskeder vil ikke forsvinde efter brugerne har klikket dem væk, men vil i stedet gemme sig i en ikon-klokke, så brugerne nemt kan finde dem igen. 

Visning af ikoner for giftstyrke 

En funktion, som kommuner og bekæmpere har ønsket, der gør det nemmere at identificere brugen af stærke gifte. 

Ny funktion til kontrolpunkter på bekæmpelsen 

Det bliver nu muligt og valgfrit at tilføje kontrolpunkter på en bekæmpelse og tilføje noter hertil. Denne funktion vil være mest egnet til PC, men vil også være synlig på smartphones. Kommuner vil have mulighed for at se kontrolpunkter og noter i Rottehullet. 

Udvidelse af kommentarfeltet til 8000 tegn 

Ønsket om at udvide kommentarfeltet kommer af behovet for at kunne skrive mere detaljeret log og registrere mere om selve bekæmpelsen og kommunikationen med ejeren/lejer. 

Webinar: Se den nye brugergrænseflade 

Kommunale medarbejdere indenfor Rotteområdet er meget velkomne til at melde sig til vores kommende webinar d. 18. juni 24 kl. 10.30, hvor vi viser designet af Rottehullet og gennemgår nye funktioner og navigationer.  

Du får derfor mulighed for et kig på det nye design af Rottehullet inden det går i drift. 

Webinaret varer ca. 1 times tid med mulighed for spørgsmål til sidst. 

Tilmelding finder du her 

Vi gør jer opmærksomme på at webinaret optages til brug i vejledninger og support. Da det foregår som online undervisning, vil der ikke være tændte mikrofoner eller video for deltagerne men spørgsmål undervejs kan skrives i chatten. 

Tilbage til nyheder