Varsling: SaV udgår og erstattes af Miljødata

10. november 2023

Rettelse: ny dato 19. marts 2024

Fra den 19. marts 2024 (tdl annonceret 15. februar 2024) vil det ikke længere være muligt at uploade og hente data om vandstand og vandføring i SaV (Samling af Vandløbsdata). Dette skyldes, at SaV-løsningen udgår og erstattes af en ny Miljødata-løsning.

Hidtil har Miljøstyrelsen, Watson-C og WSP været dataleverandører til SaV, og blandt andre har SDFE og DMI benyttet sig af muligheden for at hente data fra SaV.

Over de næste 3 måneder vil dataleverandørerne overgå til den nye løsning. Miljødata-løsningen vil blive taget i brug, og dataleverandørerne vil i en periode levere data til begge løsninger.

For Miljøstyrelsens Vandstands- og Vandføringsdata gælder det, at nye registreringer vil være tilgængelige på Miljødata fra 13. november 2023, og herefter vil Miljøstyrelsen begynde at lægge historiske data over i Miljødata og stoppe med at levere data til SaV.

Den nye løsning er en del af det fællesoffentlige projekt IoT-Dataøkosystemer, der sigter mod at levere en ny og moderne fællesoffentlig platform for Vandstands- og Vandføringsdata. I løbet af 2024 vil løsningen blive udvidet til også at inkludere data fra loggere af grundvandstand.

Du finder den tekniske dokumentation og APIér her: https://github.com/danmarksmiljoeportal/VanDa/wiki/Hydro-API og https://vandah.test.miljoeportal.dk/api/swagger/index.html.

Vær opmærksom på, at dette link peger hen på DMPs test-miljø.

For nærmere information, kontakt venligst DMP ansvarlig, Henrik Dissing, hendi@miljoeportal.dk, eller IT projektleder, Keld Brodthagen, keldbrodthagen@gmail.com.

Tilbage til nyheder