Varsling: Naturs geoservere DNS ændres i release 23.4 december 2023

10. august 2023

Opdatering pr. 14.09.2023: Da vi nu er blevet mere afklaret over en endelig løsning, betyder det nu, at brugere af naturs geoserver (https://naturarealdatageo.miljoeportal.dk/geoserver/) kan bibeholde denne indgang til dataen. Derved kræver det ikke nogen ændring i brugernes ende

10.08.2023:

Naturs geoserver (https://naturarealdatageo.miljoeportal.dk/geoserver/) ændres til URL’en til naturdaigeo.miljoeportal.dk

For at understøtte den seneste referencearkitektur og understøtte PostGreSQL, er vi været nød til at ændre Naturs geoserver.

Tilbage til nyheder