Varsling: Naturs geoservere ændres i release 23.3 september 2023

7. juni 2023

I naturs geoserver (https://naturarealdatageo.miljoeportal.dk/geoserver/) tilføjes to nye kolonner i release 23.3 d. 19/9/2023. 

De nye kolonner er beskrevet her og forventes at blive kaldt:

Status/KS Status
Viser kvalitetsstatus på aktivitet

Approved/godkendt
Viser om en aktivitet er godkendt eller ikke godkendt

Det drejer sig om alle lag i naturs geoserver:

 • [DMP].[ART_BILAGSARTER]
 • [DMP].[ART_INVASIVEARTER]
 • [DMP].[ART_ROEDLISTEARTER]
 • [DMP].[GEN_ARTSFUND_FL]
 • [DMP].[GEN_ARTSFUND_LN]
 • [DMP].[GEN_ARTSFUND_PKT]
 • [DMP].[KORTLAEG_LEVESTEDER_FL]
 • [DMP].[KORTLAEG_LEVESTEDER_PKT]
 • [DMP].[KORTLAEG_NATURTYPER_FL]
 • [DMP].[KORTLAEG_NATURTYPER_PKT]
 • [DMP].[NAT_BESIGTIGELSER_FL]
 • [DMP].[NAT_BESIGTIGELSER_LN]
 • [DMP].[NAT_BESIGTIGELSER_PKT]
 • [DMP].[OVERVAAGN_BILAGSARTER_FL]
 • [DMP].[OVERVAAGN_BILAGSARTER_PKT]
 • [DMP].[OVERVAAGN_FUGLE_FL]
 • [DMP].[OVERVAAGN_FUGLE_LN]
 • [DMP].[OVERVAAGN_FUGLE_PKT]
 • [DMP].[OVERVAAGN_NATURTYPER_FL]
 • [DMP].[OVERVAAGN_NATURTYPER_PKT]
Tilbage til nyheder