Varsling: Miljøvurderinger fjernes fra Arealeditering

21. november 2023

Ved udgangen af februar 2024 fjernes alle miljøvurderinger fra Arealeditering. Inddatering og fremsøgning af miljøvurderinger vil alene ske i EA-Hub, men distribueres via en service til interesserede eksterne brugere.

Den nye service med ”Miljøkonsekvensrapport – Projekt” og ”Miljørapport - Plan/Program” bliver tilgængelig 7. december. Derfor anbefaler vi brugere at være opmærksomme på at skifte til den nye service. Den nye URL kan findes på Arealdata.

Den gamle service er på vej ud af produktion og lukkes ved udgangen af februar 2024. Den vil ikke være synlige i Arealdata og Lagvælgerne fra den 7. december. De vil dog stadig fungere indtil udgangen af februar for brugere, der allerede anvender den.

Tilbage til nyheder