Varsling: Ændret brug af tabeller i PCJupiterXL – drikkevandskontrol, skæringsdato nærmer sig

28. marts 2023

Vigtig information til alle kommuner, vandforsyninger og udviklere af systemer til drikke- og grundvandsområdet.

Denne nyhed blev publiceret tilbage i december 2022, men da skæringsdatoen nærmer sig, vil vi gerne gøre opmærksomme på dette igen.

drikkevand billede

Følgegruppen for Grundvand har godkendt et ønske fra kommunerne om forbedret registrering af, hvem et anlæg leverer til i form af antal husstande, hvor meget, i hvilket omfang vandindvindingen er kommerciel/offentlig og om der er krav om kontrolprogram.

Det betyder, at kommuner ikke længere skal anvende:

DRWPLANT.VRRPURPOSE og CATCHPERM.CATCHPURPOSE.

 

Den 1/5 2023 fjernes disse fra PCJupiterXL.

Kommuner og fagsystemleverandører bør derfor sikre, at felterne udfases inden da.

Til gengæld er PCJupiterXL-datamodellen udvidet med et ekstra felt på anlægstabellen, hvor der kan registreres kontrolprogrammer. Dette er oprettet i Jupiter og kan tages i brug.

Feltet hedder DRWPLANT.CTRLPROGRAM med følgende kodeliste tilknyttet:

1 Kontrolprogram for almen vandforsyning

2 Kontrolprogram for ikke almen vandforsyning - Over 10 m3 / dag

3 Kontrolprogram for ikke almen vandforsyning med kommerciel/offentlig aktivitet  - Under 10 m3 / dag

4 Kontrolprogram for ikke almen vandforsyning uden kommerciel/offentlig aktivitet - Under 10 m3 / dag

5 Intet krav om kontrolprogram og analyser (En husstand uden kommerciel/offentlig aktivitet)

6 Kontrolprogram for fødevarevirksomhed

7 Hel eller delvist undtaget fra krav om kontrolprogram i.f. bekendtgørelsen (fødevarevirksomhed)

8 "Ikke drikkevand" (Krav om "rent vand" (fødevarevirksomhed))

9 "Ikke drikkevand" (Ingen krav til drikkevandskvalitet)

10 Anden type kontrolprogram

 

I forhold til valget af virksomhedstyper, der knytter sig til feltet COMPANYTYPE i tabellen DRWPLANCOMPANYTYPE er det ikke fremover muligt, at benytte de sammensatte koder V04, V05, V06 og V07. Dette sker fordi koderne har vist sig at være yderst uhensigtsmæssige, da der ikke kan skelnes mellem virksomhedstype og indvindingsformål.

Virksomhedstyperne, der knytter sig til vandforsyninger skal anvende:

KODE             BESKRIVELSE

V01                Offentlige fælles vandforsyningsanlæg

V02                Private fælles vandforsyningsanlæg

V03                Husholdninger, flere husstande

V95                Husholdning, én husstand

Tilbage til nyheder