Arealdata.dk API ændrer på udvalgte ’identifiers’ på metadata metoder

6. september 2023

Hvis du benytter data fra Arealdata API, skal du være opmærksom på kommende vigtige ændringer.

Vi har i Danmarks Miljøportal brugt en rum tid på at udvikle et nyt værktøj til opbevaring og vedligeholdelse af metadata information på alle de datasæt vi som organisation udstiller. Det omtaler vi i Danmarks Miljøportal som værende vores Datakatalog.

Datakataloget har ensrettede metadatafelter for samtlige datasæt vi ønsker at udstille, og følger desuden DCAT-AP-DK profilen defineret af Digitaliseringsstyrelsen. Dette medfører bl.a. en mere stringent tilgang til definitionen af ’identifiers’ på den metadata der findes på de enkelte datasæt.

 

Ændringen vil påvirke det eksisterende Arealdata.dk API og selve grænsefladen Arealdata.dk. Konkret vil de tidligere ’identifiers’ på enkelte datasæt blive udfaset pr. 06/12/2023.

 

Ét eksempel kunne være datasættet som i dag kan forefindes via https://arealdata.miljoeportal.dk/datasets/vanda-ue-2.

Fremadrettet vil dette datasæt forefindes på https://arealdata.miljoeportal.dk/datasets/urn:dmp:ds:bundfauna-marin.

Ændringen kan ses på identifieren som er en del af ovenstående URL (og markeret med fed).

 

Da denne metode også kan benyttes via Arealdata.dk API’et, skal denne nyhed forstås som værende en varsling på ændringen i API’et. Konkret kan API’et kaldes på følgende måde (for at udtrække metadata om ét datasæt):

https://arealdata-api.miljoeportal.dk/datasets/{identifier}

 Hvis man holder fast i ovenstående eksempel, ville metadata om det konkrete datasæt kunne udtrækkes via:

https://arealdata-api.miljoeportal.dk/datasets/vanda-ue-2

 ’identifieren’ på ovenstående vil fremadrettet være:

https://arealdata-api.miljoeportal.dk/datasets/urn:dmp:ds:bundfauna-marin

 

Det er vigtigt at understrege, at det kun handler om metadata udtræk, og at vi allerede i dag kører med paralleldrift. Altså begge ovenstående metodekald virker allerede i dag.

    Herunder findes en tabel som holder information om alle de datasæt hvis ’identifier’ påvirkes af ændringen

  • Arealdata Identifiers

Vores nye datakatalog tjeneste kan allerede nu benyttes. Der findes en Swagger definition her:

https://datakatalog.miljoeportal.dk/api/swagger/index.html

Desuden er der udarbejdet lidt vejledning til at komme i gang:

https://danmarksmiljoeportal.github.io/lagvaelgeren/backend/

 

Såfremt du som bruger af Arealdata, har spørgsmål til ovenstående, bedes du kontakte vores support

Tilbage til nyheder