Til orientering: Nye attributter/felter til laget ”Råstofområder” for råstoftype (Opdateret)

13. marts 2023

Ifm. opdatering 23.1 (23.marts 2023) af Danmarks Arealinformation og Arealeditering tilføjes der to nye sammenhængende attributter/felter til laget ”Råstofområder” som editeres via Arealeditering og vises i Danmarks Arealinformation.

Det drejer sig om attributterne/felterne ”Raastof_tnavn” og ”Raastof_tkode” som beskriver hvilken råstoftype, der indvindes i området.

OBS. I Arealeditering tilføjes kun ”Raastof_tnavn”, da ”Raastof_tkode” udfyldes automatisk deraf. Det samme gør sig gældende i Danmarks Arealinformation hvor kun ”Raastof_tnavn” vises.

Der vil for de allerede oprettede objekter i laget introduceres værdien ”Ukendt” for henholdsvis ”Raastof_tnavn” og værdien ”0” for ”Raastof_tkode”.

Datamodellen vil tilføjes disse atrributter/felter for laget ”Råstofområder”:

Feltnavn 

Beskrivelse 

Feltdefinition 

Værdiområde 

Obligatorisk / frit 

Eksempel 

Raastof_tkode 

Kodeværdi for typen af råstofområde 

Heltal 

1-33 

(1 = Bentonit, 2 = Brunkul, 3 = Ekspanderende ler, 4 = Flint, 5 = Granit (knust og skærver), 6 = Granit (brosten, kantsten, blokke og lign.), 7 = Grus, 8 = Ildfast ler, 9 = Jord (fyldjord, råjord), 10 = Kalk, 11 = Kalkfiller og foderkalk, 12 = Kalksten, 13 = Kaolin, 14 = Kildekalk, mosekalk og søkalk, 15 = Kiselgur (diatomejord), færdigvarer, 16 = Klæg, 17 = Kridt, 18 = Kvartssand, 19 = Ler, 20 = Mergel, 21 = Moler (jordfugtigt), 22 = Moler (tørret, knust), 23 = Muld, 24 = Myremalm, 25 = Sand, 26 = Sandsten, 27 = Skaller, 28 = Skifer, 29 = Spagnum, tørvesmuld og tørvestrøelse, 30 = Sten, 31 = Tungsand, 32 = Tørv (fugtig), 33 = Tørv (lufttørret) 

Obligatorisk 

1 

Raastof_tnavn 

Navn for typen af råstof 

Tekst – 128 tegn 

Bentonit, Brunkul, Ekspanderende ler, Flint, Granit (knust og skærver), Granit (brosten, kantsten, blokke og lign.), Grus, Ildfast ler, Jord (fyldjord, råjord), Kalk, Kalkfiller og foderkalk, Kalksten, Kaolin, Kildekalk, mosekalk og søkalk, Kiselgur (diatomejord), færdigvarer, Klæg, Kridt, Kvartssand, Ler, Mergel, Moler (jordfugtigt), Moler (tørret, knust), Muld, Myremalm, Sand, Sandsten, Skaller, Skifer, Spagnum, tørvesmuld og tørvestrøelse, Sten, Tungsand, Tørv (fugtig), Tørv (lufttørret) 

Obligatorisk 

Bentonit 

 

OBS! Der er opdatering til orienteringen

I midt april bliver attributten "Råstoftype" i laget "Råstofområder" ændret til at indeholde disse 10 værdier hvor henholdsvis:

"Raastof_tkode" = "Raastof_tnavn":

3 = Råjord og fyldjord

4 = Kalk og kridt

5 = Sand, Grus og sten

7 = Kvartssand

9 = Granit

10 = Tørv og sphagnum

11 = Ler

13 = Plastisk ler og bentonit

18 = Klæg

19 = Moler

 

Datamodellen opdateres med disse værdier, da regionerne først opdaterer attributten efter denne ændring.

Værdien ”0 = Ukendt” vil fortsat findes i data, i så fald den respektive region ikke opdaterer attributten

Du er altid velkommen til at tage kontakt til Danmarks Miljøportals Support med eventuelle spørgsmål.

Tilbage til nyheder