Opfølgning på varsling for DKjord – Der kan i en periode være forældet jordforureningsdata fra 22. marts og nogle dage frem

2. marts 2023

Regionerne er i fuld gang med deres arbejde med en fornyelse af deres inddateringssystem JAR. Hertil er Danmarks Miljøportal også i gang med opdateringer i DKjord. Alt dette går i luften 22. marts.

 

Her vil vi henvise til tidligere nyhed, hvori vi også varsler at webservices og endpoints skifter fra 22. marts:  https://miljoeportal.dk/nyheder/2022/varsling-der-sker-nye-ting-på-dkjord-nye-webservices-og-endpoints/

Jordprøve

Da inddateringssystemet JAR er helt nyt, skal data indberettes på ny. Der kan derfor i en kortere periode fra 22. marts, være data i DKjord, som ikke er blevet opdateret endnu. Som bruger kan du derfor ikke være sikker på, om data du trækker, er up to date i den periode.

Det vil i perioden stadig være muligt at trække en vejledende jordforureningsattest, men det vil fremgå klart og tydeligt af attesten, at der kan være sket ændringer på attestens indhold. Vi vil derfor anbefale at man kontakter sin region, for at få data bekræftet. 

 

Det vil kun være forældet i den periode, hvor det fremgår på Danmarks Arealinformation og af jordforureningsattesten. Vi regner med, at der er tale om få dage.

 

Vi beklager de gener det måtte give og I er som altid velkommen til at kontakte vores support med spørgsmål support@miljoeportal.dk

Tilbage til nyheder