Opdatering på Miljødata: Nye data og forbedret brugeroplevelse

4. oktober 2023

I forbindelse med seneste release på Miljødata, d. 4. oktober 2023, er det nu muligt at fremsøge og lave udtræk på data fra PULS. PULS (PunktUdLedningsSystem) samler vandmålinger fra punktkilder såsom industri, regnbetingede udløb og spredt bebyggelse samt badevand. Myndigheder kan via PULS indberette spildevands- og badevandsdata og foretage beregninger.

Med opdateringen er alle kemiparametre og stofgrupper også blevet tilknyttet Parameterlisten. Det betyder, at taksonomien fra Parameterlisten er blevet implementeret i Miljødata, så stoffer nu bliver arrangeret efter de autoritative navne med en tilknytning til tidligere benyttede navne. Det er derfor lettere at fremsøge de korrekte stoffer.

Dertil har vi forbedret brugeroplevelsen ved at gøre de fire søgekategorier (Kemi, Arter, Undersøgelse og Prøvested) mere fremtrædende. Det findes nu øverst i venstre-menuen i fire faneblade.

Tilbage til nyheder