OBS! ændring i varsel af Integration mellem Jupiter og StanLab

26. januar 2023

Da vi har er løbet ind i designmæssige udfordringer for integrationen af StanLab2 til Jupiter systemet og databasen, vil ændringen vedrørende Jupiter og StanLab 2 blive udskudt. Ny dato for produktionsmiljøet er endnu ikke fastlagt.

Se tidligere udmeldt varsel

 

Testmiljøet til brug for laboratorier og disses leverandører, vil blive fastlagt til 3 måneder før idriftssættelsesdato.

 

Parter, der benytter Jupiter og Jupiters services, kan holde sig orienteret her på Danmarks Miljøportals Nyheder eller via RSSfeed, hvor det vil blive meldt ud med nye datoer for ændringen vedrørende nye adgange til indberetning af grund- og drikkevandsdata

 

Tip!:Har du brug for at få vores nyheder i dit mailprogram kan du finde vejledning her til, hvordan du sætter abonnement op på nyheder via RSSfeed

 

Vi beklager de gener denne forlængelse på varslet måtte give.

Tilbage til nyheder