Nyeste luftdata fra DCE er nu tilgængelige på Arealdata og kommer snart på Danmarks Arealinformation

16. maj 2023

Den 21. juni 2023 opdateres luftforureningsdata på Danmarks Arealinformation (som aktuelt viser data for 2019 og 2020) med nyeste data. Dette sker for de 17 eksisterende temaer vedr. luftforurening (se tabellen nedenfor). Desuden tilføjes et nyt tema/datasæt med samlet deposition af kvælstof til miljøgodkendelser 2019-2021.

Allerede nu er de nye data tilgængelige på Arealdata, hvor de kan hentes via. webservices (wms/wfs og downloadpakker) og er desuden at finde i lagvælgeren (som bl.a. bruges i Miljødata og Arealeditering).

I perioden fra nu og frem til d. 17. august vil både data for 2021 og de nye data for 2022 være tilgængelige via. service og som datasæt/download pakker på Arealdata.

Vær derfor opmærksom på at få opdateret med de nye endpoints for at få fat i de nyeste data. De nuværende endpoints vil blive lukket d. 17. august.

Varsling: Nuværende services for luftforureningsdata lukker d. 17. august.

Med denne opdatering har vi desuden foretaget en forbedring, således at man næste år, når data for 2023 frigives, ikke vil skulle opdatere endpoints. I stedet vil data glide direkte ud via de eksisterende URL’er.

De luftforureningsdata, som du finder hos Danmarks Miljøportal, er indsamlet og genereret af DCE.

Nedenfor ses et overblik over, hvilke eksisterende datasæt der findes, samt hvad det opdaterede tilsvarende datasæt hedder, og hvor dette kan tilgås.

 

Navn på datasæt

 

Eksisterende datasæt (data fra 2020)

 

Link til datasæt

 

Lukkes pr. 17. august 2023

Navn på nyt datasæt

 

Erstattes af nyt datasæt

URL bibeholdes og nye data for fremtidige år indlæses automatisk

Link til datasæt

 

URL bibeholdes og nye data for fremtidige år indlæses automatisk

Emissionsdata 2019: emission af kvælstofoxider

Link

Emissionsdata 2020: emission af kvælstofoxider

Link

Emissionsdata 2019: Fine partikler, PM2.5

Link

Emissionsdata 2020: Fine partikler, PM2.5

Link

Emissionsdata 2019: Emission af partikler, PM10

Link

Emissionsdata 2020: emission af partikler, PM10

Link

Emissionsdata 2019: svovldioxid

Link

Emissionsdata 2020: svovldioxid

Link

Emissionsdata 2020: ammoniak

Link

Emissionsdata 2020: ammoniak

Link

Koncentration 2020: Kvælstofdioxid

Link

Koncentration 2021: Kvælstofdioxid

Link

Koncentration 2020: Fine partikler, PM2.5

Link

Koncentration 2021: Fine partikler, PM2.5

Link

Koncentration 2020: Partikler, PM10

Link

Koncentration 2021: Partikler, PM10

Link

Koncentration 2020: Ozon

Link

Koncentration 2021: Ozon

Link

Koncentration 2020: Ammoniak

Link

Koncentration 2021: Ammoniak

Link

Koncentration 2020: Svovldioxid

Link

Koncentration 2021: Svovldioxid

Link

Deposition 2020: Svovl

Link

Deposition 2021: Svovl

Link

Deposition 2020: Samlet deposition af kvælstof til naturovervågning (naturtilstand)

Link

Deposition 2021: Samlet deposition af kvælstof til naturovervågning (naturtilstand)

Link

Deposition 2020: Samlet deposition af kvælstof

Link

Deposition 2021: Samlet deposition af kvælstof

Link

Deposition 2020: NHx (den del af kvælstofafsætningen som stammer fra udledning af ammoniak)

Link

Deposition 2021: NHx (den del af kvælstofafsætningen som stammer fra udledning af ammoniak)

Link

Deposition 2020: NOy (den del af kvælstofafsætningen som stammer fra udledning af NOx)

Link

Deposition 2021: NOy (den del af kvælstofafsætningen som stammer fra udledning af NOx)

Link

Deposition 2018-2020: Samlet deposition af kvælstof til miljøgodkendelser*

 

Link

 

 

 

 

Deposition 2019-2021: Samlet deposition af kvælstof til miljøgodkendelser

 

Link

*Lukkes ikke pr. 17. august 2023: Denne holdes fortsat i live i årene fremover og gamle data overskrives ikke.

 

Kontakt gerne Danmarks Miljøportals support hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål.

Tilbage til nyheder