Nye temaer på Arealeditering til kommuner ifm. bræmmeprojekt hos Landbrugsstyrelsen

22. august 2023

I forbindelse et projekt hos Landbrugsstyrelsen vedr. opdatering af vandområdegeometrier til bræmmekortlægning, er to nye temaer gjort tilgængelige for redigering af kommuner i Arealeditering.

Billede af nyt lag

Læs mere om baggrunden for projektet, krav til data, tidsfrister mm. på Landbrugsstyrelsens hjemmeside: Landbrugsstyrelsen – Vejledning og brugerguides

Her finder du også vejledning og videoguide til registrering i Arealeditering.

Har du spørgsmål af teknisk karakter ift. redigering i Arealeditering, skal du kontakte Danmarks Miljøportals support. Alle andre spørgsmål til ift. bræmmeforpligtigelsen eller måden hvorpå redigeringsarbejdet skal udføres skal rettes til Landbrugsstyrelsen – se mere via. linket i ovenstående afsnit.

Gå til Arealeditering: https://arealeditering.miljoeportal.dk/

Tilbage til nyheder