Lancering af den nationale stofkodeliste Parameterlisten

5. september 2023

I samarbejde med Miljøstyrelsen har Danmarks Miljøportal nu lanceret systemet Parameterlisten. I Parameterlisten findes koder for de fysiske, mikrobiologiske og kemiske parametre, der indgår i miljøundersøgelser. Koderne for de kemiske stoffer er tilføjet entydige metadata som stoffernes respektive INCHI, CAS, SMILES, NORMAN ID samt øvrige oplysninger, som for eksempel akronymer, engelske navne osv.

I Parameterlisten vil det desuden komme til at fremgå hvilke forskellige stofgrupper, som parametrene er en del af. Miljøstyrelsen arbejder løbende på at definere stofgrupper og offentliggøre dem på Parameterlisten. Med tiden vil det også fremgå hvilke regelsæt, som de enkelte parametre tilhører, med oplysninger om grænseværdier i form af kvalitetskrav og kvalitetskriterier og dertilhørende analysekvalitetskrav.

Den oprindelige løsning for stof-parametre, Stancodeliste 1008, kan stadig benyttes, men ovenstående funktionalitet findes kun på Parameterlisten.

Parameterlisten er tilgængelig både via brugergrænsefladen samt via åbne API'er.

Du finder Parameterlisten her: parameterlisten.miljoeportal.dk

Tilbage til nyheder