Ændringer på Rottesystemerne der kommer i drift 16/03/2023 (OBS Ny dato)

9. februar 2023

Ud over mindre fejlrettelser og justeringer i forhold til brugervenlighed indeholder det kommende release på rottesystemerne nogle nye funktioner.

Billede af rotter i affald

Ændringerne er kommet som forslag fra kommuner og bekæmpelsesfirmaer og forventes implementeret ved releaset, som er flyttet til 16. marts 2023.

Hovedparten af ændringerne, som rulles ud på bekæmpersitet i dette release, er kommet ind til Faggruppen for Rotter via Webinar og brugerundersøgelse i forbindelse hermed i sommeren/efteråret 2022.

 

Rottehullet for Kommuner

Fejlrettelse angående tidstempel på logs

Rettelse af tidsstempel på logs. Der har været 2 timer forskudt af dansk tid. Dette rettes til dansk tid +- sommertid.

Tekstrettelse til brugerprofilen for myndighedsbrugere

Tekstrettelse under brugerprofil i rottehullet. Telefonnummer må ikke fremgå som kontaktmulighed, da dette ikke kan indtastes.

Rettelse til trigger: Kommuner bør ikke modtage notifikationer på eget personales bekæmpelser

Notifikationer til kommuner skal ikke sendes, når kommunens eget personale indsender data til Rottedatabasen.

 

Ændring til datafelter i Rottehullet i forb. med Bekæmpersitet:

Tilføjelse af nyt felt i sikringsordningers blanket i Rottehullet for myndigheder

Sikringsordningernes blanket udvides med valgfrit felt om kontakt-oplysninger på personen, med hvem firmaet har indgået aftale om sikringsordning. Dette felt vil give bekæmperen mulighed for bedre at kunne registrere relevante kontaktpersoner for sikringsordningerne og kommunen får bedre mulighed for tilsyn.

OBS! Grundet ønske om udvidet funktionalitet, vil denne først komme i Produktion for Kommunerne 23.2 som releases juni måned 2023.

fælde

Nyt i Bekæmpersitet - Rottebekæmpelse:

Sikringsordninger med urene adresser slettes

Der foretages sletning af alle aktive sikringsordninger med urene adresser. Ved urene adresser forstås de adresser, som ikke er valide jvf. Danmarks Adresser.  Ved "Aktive" forstås alle sikringsordninger som ikke har ophørsdato og alle sikringsordninger som indeholder ophørsdato som er efter 08-03-2023 (tidl. Produktionsrelease).

OBS: De relevante firmaer med urene adresser er kontaktet og varslet direkte af Danmarks Miljøportal i oktober 2022 angående dette.

Forbedret brugeroplevelse når man tilmelder sig notifikationer på opfølgende besøg

Mere brugervenlig metode til at tilmelde og rette i R1 og R2's abonnementer på påmindelser for opfølgende besøg.

Hjælp til indtastning af giftmængde 

Bekæmpere kan se giftudlægningen angivet i gram i stedet for kilo, som hjælp til indtastning af korrekt mængde. Idet bekæmperen arbejder med pakninger hvor giften er angivet i gram, vil bekæmpersitet have indbygget en hjælp til omdannelse i gram/kilo.

Genvejsknap til at indsætte person og dato/tid i kommentarfeltet på anmeldelsen

Dato, tid og brugernavn kan indsættes i kommentarfelt ved brug af "genvejsknap". Dette er ønsket fra bekæmperens side, så der kommer overskuelig historik på kommentarer fra de opfølgende besøg.

Tilføjelse af nyt felt i sikringsordningens blanket - kontaktoplysninger

Sikringsordningernes blanket udvides med valgfrit felt om kontaktoplysninger på personen, med hvem man har indgået aftale om sikringsordning. Dette ændringsønske er kommet ind grundet et behov for bedre at kunne registrere en kontakt til kontraktindgåelsen.

Log på giftudlægning

Der laves en log på bekæmperes giftudlægning, samt når kommentarfeltet opdateres. Dette er ønsket til understøttelse af overblikket over den enkelte bekæmpelses forløb og opfølgning. Loggen findes for kommunerne i dag, men det er ønsket fra firmaernes side, at denne log vises til bekæmperen ligeledes, for at understøtte deres eget overblik.

 

Du kan følge med i releasedatoer for både test, demo og produktionsmiljøerne på vores Driftsinformation

 

 

 

 

Tilbage til nyheder