Nytårsberetning fra Sekretariatschef Nils Høgsted: Danmarks Miljøportal fortsætter væksten i 2023

10. januar 2023

foto Nils Høgsted

I 2022 fortsatte Danmarks Miljøportal et aktivitetsniveau i et højt tempo. Balancen har været, at sikre en sikker og god drift af de eksisterende systemer, samtidig med at udviklingen af nye systemer tilgodeses. Vi har som organisation et ikke-kommercielt sigte og går derfor ikke ind i nye projekter, medmindre det giver værdi i relation til den strategi, der er besluttet af bestyrelsen eller i forhold til modernisering af vores systemportefølje.

For 2023 har bestyrelsen besluttet følgende initiativer:

 • Etablere første version af en cirkulær databank, i samarbejde med den private sektor, Dansk Industri, Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen, kommuner og regioner.
 • Implementere en digital understøttelse af miljøvurderinger, herunder etablering af et system for registrering og søgning i tidligere gennemførte miljøvurderinger og værktøjer, til at understøtte miljøvurderingsprocessen med offentligt tilgængelige data.
 • Understøtte målsætningen om en massiv udbygning af vedvarende energi, ved at udvikle og implementere værktøjer, der gør miljøvurderingsprocessen lettere og mere effektiv.
 • Implementere en opgraderet brugerstyring på tværs af over 200 organisationer.
 • Etablere en prototype på en ny version af Danmarks Arealinformation, som muliggør en endnu mere sammenhængende adgang til data om miljøet i Danmark, herunder data om råstofindvinding.
 • Opgradere Naturdatabasen, inklusive udvikling af en mobilapp.
 • Styrke samarbejde med universiteterne og vandforsyninger, blandt andet gennem samarbejde i EU-projektet i Water4All og erhvervsfyrtårn projektet Water Data Spaces.
 • Implementere justeringer for samarbejdsstrukturen i Danmarks Miljøportal.

Det betyder, at vi i 2023 kommer til at udvide med:

 • Nye områder.
 • Nye partnere.
 • Nye geografiske områder.

Det er ikke småting og man kunne fristes til at spørge, om ét af initiativerne ikke var nok, men jeg er som sådan ikke så bekymret for, om vi kan nå det hele - Det skal vi nok. Min bekymring går snarere på, om vi får udnyttet de potentielle synergier godt nok. Det kræver, at vi hele tiden har overskud og løfter blikket for at se, om vi nu laver de rigtige ting og i det rigtige tempo.

Her er det ikke én person eller én organisation, der kan gøre forskellen, men det, at vi har mange organisationer, som spiller sammen i Danmarks Miljøportal og sammen finder de gode løsninger og påpeger, hvis vi er på vej i den forkerte retning. Her er vores samarbejde med kommuner, regionerne og staten essentielt. I 2022 blev der besluttet nogle justeringer til vores samarbejde i forhold til ansvar og sammensætning af faggrupper, sekretariatets rolle mv. Det er fordi, at samarbejdet er så essentielt for Danmarks Miljøportal, at vi konstant har fokus på, hvordan vi kan optimere vores organisation og vores samarbejde. Så vi sammen kan lave de opgaver, der giver mest værdi.

Danmarks Miljøportal skaber ikke kun værdi for stat, kommuner og regioner, men også bredt i det danske samfund. Derfor er vi glade for, at vi gennem DREAMS (miljøvurderinger), Water Data Spaces, AquaPlexus og Water4All, styrker vores samarbejde med rådgivende ingeniører, forsyningsvirksomheder og forskningsinstitutioner.

Samarbejdet kommer ikke alene fordi man vil ændre noget, men også fordi man kan lide at arbejde sammen. Hvis der ikke er et godt arbejdsklima med respekt, tillid og plads uenigheder, så er det ikke sjovt. Heldigvis synes jeg, at medlemmerne af faggrupper, bestyrelse, stabsgruppe, projektgrupper, diverse samarbejdspartnere, leverandører og medarbejderne i sekretariatet, har formået at skabe en kultur, hvor vi både får flyttet store opgaver og har det sjovt. Tak for det.

 

Forventede projekter i 2023*

1.       Modernisering af Naturdatabasen – finansiering fra Miljøportalens parter med et budget på 4,0 mio. kr.

2.       Implementering af ny brugerstyrring – finansiering fra Miljøportalens parter med et budget på 4,0 mio. kr.

3.       IoT dataøkosystemer – finansiering af regeringsdigitaliseringsstrategi initiativ Vand fra alle sider med det budget på 8,6 mio. kr.

4.       Water4All – finansieret af EU kommissionen hvor Danmarks Miljøportal er med i initiativet omkring data interoperabilitet for dette forskningsprogram med en forventet ramme på 4 mia, kr. Danmarks Miljøportals budget er 0,5 mio. kr. pr. år.

5.       DREAMS digitalisering af miljøvurderinger – finansieret af Innovationsfonden med 4,0 mio. kr.

6.       Varsling af oversvømmelser – finansieret af DMI med en forventet bevilling på 1,0 mio. kr. om året.

7.       Udtagningskort.dk – finansieret af Landbrugsstyrelsen med en forventet bevilling på 1,5 mio. kr.

8.       Værktøj til understøttelse af miljøvurderinger af vedvarende energi på land med en forventet bevilling på 2,1 mio. kr.

9.       Cirkulær databank – finansieret af den Fælles Offentlige Digitaliseringsstrategi med et budget på 18. mio. kr.

10.   VanDalf – non-target på spildevand finansieret af Innovationsfonden med et budget på 0,2 mio. kr

11.   AquaPlexus – non-target på grundvand og drikkevand med et budget på 0,6 mio. kr.

12.   Water Data Spaces – finansieret af Fyrtårn for Vandteknologi – Danmarks Miljøportals budget 0,2 mio. kr.

13.   Nationalstofkodeliste – finansieret af Miljøstyrelsen budget p.t. ukendt

14.   Monitorering af grundvand og sikring af rent drikkevand – forventes finansieret af regeringens digitaliseringsstrategi forventet budget til DMP – 10 – 20 mio. kr.

 

*Budgettet er med mindre andet er angivet, det totale budget, som fordeler sig over flere år. Nogle projekter er allerede i gang.

 

 

Tilbage til nyheder