Arealnotifikation bliver udvidet med nye temaer

23. januar 2023

Arealnotifikation er en gratis tjeneste, der stilles til rådighed for kommuner og øvrige, der ønsker at holde sig opdateret med ændringer i Danmarks Arealinformation. Arealnotifikation er til for at gøre oplysninger om ændringer i registreringen på Danmarks Arealinformation let tilgængelige, for de arealer/områder, du abonnerer på.

Du finder systemet Arealnotifikation lige her

”Det er godt som sagsbehandler, at holde sig orienteret om ændringer i de forskellige temaer (fx fra andre myndigheder end kommunen selv), så man er opdateret på restriktioner mm, der kan have betydning for de afgørelser, man træffer” udtaler Tina Rømer, Glostrup Kommune, der arbejder med jordforurening og grundvandsbeskyttelse.

Abonnementsmulighederne for brugerne bliver nu udvidet med nye temaer, hvor sagsbehandlere og andre interesserede kan holde sig ajour med ændringer, der sker i en række af Danmarks Arealinformations temaer og objekter.

Du kan nu abonnere på ændringer i følgende temaer:

Temalisten

Beskyttede Naturtyper

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Status på boringsnære beskyttelsesområder

Aftalearealer for grundvandsbeskyttelse

Beskyttede vandløb

Søbeskyttelseslinjer

Åbeskyttelseslinjer

Skovbyggelinjer

Kirkebyggelinjer

Områdeklassificering (jordforurening)

Igangværende påbud JFL

NATURA 2000 – Fuglebeskyttelse (NY)

NATURA 2000 – Habitatområder (NY)

Ramsar områder (NY)

Natur- og vildtreservater (NY) 

 

 

lag

Det forventes, at der kommer flere temaer ind i systemet, efterhånden som de kan implementeres.

 

Se hvordan du nemt kan abonnere på ændringer i lag fra Danmarks Arealinformation

Når der sker ændringer i et lag indenfor det område, du abonnerer på, vil du få en notifikations-e-mail med link til ændringens område.

Abonnement mails arealnotifikation

 

Ikon for TipTIP! Abonnerer du på din kommunes område (kommunegrænsen), vil din nabokommunes rettelser, der går ind over denne eller i berøring med kommunegrænsen, give dig en notifikation.

Tilbage til nyheder