Varsling om ny kolonne med timestamp på lagene fra Naturdatabasen - OPDATERET

30. juni 2022

Opdateret information 26-07-2022

Det varsles at der i natur release 22.3 til produktions release d. 06-10-22 introduceres en ny kolonne med timestamp på lagene fra Naturdatabasen.

Bemærk at det drejer sig om alle udstillingsformater der findes til Naturdatabasens GIS lag; dvs. WMS/WFS og GDB, TAB og SHAPE filerne. Se det fulde overblik over udstillings formater på https://arealdata.miljoeportal.dk/.

Det drejer sig om følgende lag:

 • DMP .ART_BILAGSARTER
 • DMP .ART_INVASIVEARTER
 • DMP .ART_ROEDLISTEARTER
 • DMP .GEN_ARTSFUND_FL
 • DMP .GEN_ARTSFUND_LN
 • DMP .GEN_ARTSFUND_PKT
 • DMP .KORTLEAG_LEVESTEDER_FL
 • DMP .KORTLEAG_LEVESTEDER_LN
 • DMP .NATURTYPER_FL
 • DMP .NATURTYPER_PKT
 • DMP .NAT_BESIGTIGELSER_FL
 • DMP .NAT_BESIGTIGELSER_LN
 • DMP .NAT_BESIGTIGELSER_PKT
 • DMP .OVERVAAGN_BILAGSARTER_FL
 • DMP .OVERVAAGN_BILAGSARTER_PKT
 • DMP .OVERVAAGN_FLUGE_FL
 • DMP .OVERVAAGN_FLUGE_LN
 • DMP .OVERVAAGN_FLUGE_PKT
 • DMP .OVERVAAGN_NATURTYPER_FL
 • DMP .OVERVAAGN_NATURTYPER_PKT

Den nye kolonne kommer til at hedde ’OpdateretDato’ og vil tildeles alle registreringer i hele databasen.

Foto af Casper Folsing

Tilbage til nyheder