Varsling: Nyt på Rottesystemerne og tilhørende services træder i kraft 15. september 2022 (OBS NY DATO)

30. maj 2022

Der laves ændringer og forbedringer på vores rottesystemer og i webservices i kommende 22.2 release på rotter.

Vi beder leverandører af IT-systemer med kontakt til Rottedatabasen være særligt opmærksomme på datoerne under planlagte systemopdateringer. https://miljoeportal.dk/driftsinformation/

 

Kommende ændringer:

897_Regler for ændret gifttype.

Det vil ikke længere være muligt at slette gifte og mængder, efter man har gemt i bekæmpersitet. I stedet bedes brugeren registrere i bemærkningsfeltet; typen og mængden af gift, som til sidst regnes sammen af brugeren og skal hjemtages ved bekæmpelsens afslutning. Bemærkningsfeltet udbygges med en hjælpetekst til netop dette.

 

1032_Ny rapport i Rottehullet/firmaoversigt- For myndigheder.

Der laves en ny rapport over firmaer som har aktive sikringsordninger og anmeldelser i Danmark. Kommunerne kan se på tværs af kommunegrænser og få øget overblik i tilsynet.

 

1050_ autoudfyld på autorisationsnummer ved logind på Bekæmpersitet

Det laves en funktion i bekæmpersitet, så en bekæmper kun behøver at logge på én gang og knytte sit autorisationsnummer til sit login én gang. Herefter vil systemet kunne autoudfylde feltet for autorisationsnummer hver gang en bekæmper er i færd med at registrere bekæmpelse. Dette er så ikke man som bekæmper skal taste 16 cifre hver gang en bekæmpelse bliver redigeret. Der laves en funktion, så kollegaer ved deres login på en bekæmpelse skifter ansvarlige autorisationsnummer, hvis en anden bekæmper afslutter bekæmpelsen.

 

1051_Bekæmper advares om registreret fødevarevirksomhed på sikringsordninger

Der laves funktion i bekæmpersitet, der sikrer at bekæmperen får en hjælpende infotekst under den indtastede adresse, såfremt en adresse er omfattet af smileyordningen. Denne funktion er også lavet til anmeldelsesdelen af Bekæmpersitet. Dette er for at understøtte underretningspligten overfor fødevarestyrelsen.

 

1052_Søgekriterier har effekt på exceludtræk samt der laves en ”ryd søgning” knap

Med denne ændring i bekæmpersitet vil det nu være langt lettere at få overblik over bekæmpelser, særligt hvis man har mange bekæmpelser. De søgekriterier som gives i venstre side af bekæmpersitet vil nu kunne give søgeresultater, som kan eksporteres til excel fra bekæmpersitet. Der vil også blive lavet et søgekriterie ”Aktiv/ej Aktiv” på sikringsordninger, så bekæmperne kan få vist og få udtræk af alle deres aktive eller ophørte aftaler.

 

1075_Sikringsordninger: Opsigelsesdato bliver til Ophørsdato.

Der foretages navneændring i servicen, så navngivning følger bekendtgørelsens ordlyd og for at fremme forståelsen omkring data i Sikringsordningerne.

 

1076_Organisering af søgekriterier i Rottehullet

Listen med søgekriterier vil blive organiseret mere til gavn for kommuner og Miljøstyrelsen. Listen organiseres med overskrifter og kan bidrage til mere overblik og hurtigere sammensætning af søgninger.

 

 

Særligt for ITudviklere:

Gå til Githubben for rottesystemer for detaljerne om rotteservices og vær særligt OBS på at nedenstående har ændret PRODUKTIONSDATO til 15. september.

Såfremt du som IT-leverandør ønsker adgang til testmiljø og testservices på rotter, bedes du rette henvendelse til vores support.

Changes for Rotte web service version 22.2

 

Changes for Sikringsordning Methods

All Sikringsordning methods that have the property "Opsigelsesdato" must change it to instead be called "Ophoersdato". This property name change will not affect the underlying business logic, so the change is purely naming and not functionality, but all third party systems using these methods will have to update their systems to use the new naming when DMP deploys the change to production with version 22.2.

The planned dates for this change are:

TEST: 05-09-2022

DEMO: 08-09-2022

PROD: 14-09-2022

 

The impacted methods are:

 • Method: UpdateSikringsordning
  • Input object: Property "Opsigelsesdato" changes name to "Ophoersdato"
 • Method: SearchSikringsordning
  • Input object: Property "FromOpsigelsesDate" changes name to "FromOphoersdato"
  • Input object: Property "ToOpsigelsesDate" changes name to "ToOphoersdato"
  • Output object: Property "Opsigelsesdato" changes name to "Ophoersdato"
 • Method: UpdateMySikringsordning
  • Input object: Property "Opsigelsesdato" changes name to "Ophoersdato"
 • Method: ReadMySikringsordning
  • Input object: Property "FromOpsigelsesDate" changes name to "FromOphoersdato"
  • Input object: Property "ToOpsigelsesDate" changes name to "ToOphoersdato"
  • Output object: Property "Opsigelsesdato" changes name to "Ophoersdato”

Changes for UpdateRotteanmeldelse Method

There will not be any changes to input and output objects, but an additional validation rule will be added with regards to the GiftAnvendelses {Gift Object}.

·       When logged in user is from a bekæmpelsesfirma OR is an R2-bekæmper then we will have the following extended rule:

  • If user is updating a Rotteanmeldelse and all the array of {Giftanvendelse} objects does not contain at least all of the exact same [RotteanmeldelseGiftAnvendelse] objects as already exist on the database for it, we will throw error: "Du må ikke ændre på allerede indleverede giftanvendelsesobjekter. Hvis du har lavet en fejl må du registrere nye objekter og sidenhen tage de fejlagtige objekter retur når du lukker anmeldelsen."

o   In other words, you cannot allow change of already posted {Giftanvendelse} objects; you can only “edit” these by adding additional {Giftanvendelse} objects OR undo them when completing the rotteanmeldelse by adding appropriate GiftReturned objects.

 

Tilbage til nyheder