Til badevandskommuner / badevandsansvarlige PULS brugere

30. marts 2022

Husk at eventuel opdatering af stamdata på badevandsstationer for badesæsonen 2022 skal være udført i PULS-databasen senest den 1. april 2022. Ligeledes skal prøvetagningsplaner for badesæsonen 2022 indberettes i PULS-databasen senest den 1. april 2022.

I sektionen ”Opgaver” i PULS fremgår det fejlagtigt at deadline er den 1. maj. Dette er forkert og vil blive rettet inden næste badevandssæson. 

Tilbage til nyheder