Nyt initiativ på rotteområdet i Danmarks Miljøportal: En brugergruppe af Skadedyrsbekæmpere

12. oktober 2022

Bekæmpersitet har siden 2. juli 2019 været tilbudt bekæmpelsesfirmaer til registrering af rotteforekomster og bekæmpelse. Systemet har nu nogle få år på bagen, og gennem support og dialog med bekæmpere ude i landet har Følgegruppen for Rotter iværksat et initiativ, der skal sikre, at bekæmpere kan give input til forbedringer i bekæmpersitet.

Vi har brug for input

Følgegruppen for Rotter har siden 2019 arbejdet for, at ændringer i bekæmpersitet kunne understøtte registreringen af rottebekæmpelse og har derfor målrettet et initiativ: At forbedre brugeroplevelsen af bekæmpersitet. Der blev derfor udført en brugertilfredshedsundersøgelse på systemet i forbindelse med webinar, der blev afholdt sommeren 2022.

Rotter i affald

En brugergruppe af bekæmpere

Der blev i brugerundersøgelsen indmeldt mange gode indspark i kølvandet på webinaret, som vi kommer til at arbejde videre med i  Følgegruppen

Følgegruppen for Rotter har derfor besluttet at invitere private skadedyrsbekæmpere til en brugergruppe, hvor I kan deltage frivilligt med input til Bekæmpersitet og melde sig til at teste funktionerne, inden de lanceres i websitet. 

Skulle du som skadedyrsbekæmper have interesse i at deltage frivilligt i brugergruppen for bekæmpersitet, så hører vi meget gerne fra dig.

Vi forventer at afholde et opstartsmøde i november for brugergruppen.

Skriv til support@miljoeportal.dk, hvis du vil være en del af brugergruppen

 

Kort om Rottebekæmpelse:

Bekæmpersitet.

Websitet er en gratis løsning til registrering af rottebekæmpelse for skadedyrsbekæmpere og R2 autoriserede i landbruget.

Bekæmpersitet

Ovenfor et billede af testmiljø

 

Skadedyrsbekæmpere kan administrere deres sikringsordninger og angive rottebekæmpelse jvf. bilag 6 i Rottedatabasen via dette værktøj.

Websitet er internetbaseret og mobilresponsivt og sender de registrerede data til Den Nationale Rottedatabase, hvor data kan ses af kommuner og Miljøstyrelsen i Rottehullet og via services til 3. partssystemer.

Du kan finde en lang række vejledninger til bekæmpersitet i Danmarks Miljøportals HelpCenter: Rotter:Rottehullet og bekæmpersitet

Tilbage til nyheder