Varsling: Kommunerne bedes foretage oprydning i fejlbehæftede data

26. maj 2021

Rettelse af geometrifejl i kommunale data

Der skal ryddes op i fejlbehæftede data. Performance på både Naturdatabasen og ikke mindst på § 3-laget på Danmarks Arealinformation, samt de webservices der udstiller naturdata (WMS/WFS) bliver kraftigt forstyrret af fejl i geografiske data og kan ikke vise alle data korrekt.

I Naturdatabasen er det geografiske data, der stedfæster naturregistreringerne og på Danmarks Arealinformation er det laget med § 3-beskyttede naturtyper.

Anmodningen om disse rettelser kommer fra den faglige følgegruppe på Natur.

Der er tidsfrist for kommunerne 25. juni 2021.

 

Hvordan skal jeg gøre?

I vores artikel om Rettelse af geometrifejl i kommunale data kan du se, hvordan du skal forholde dig til problemstillingen og deri ligger også et nødvendigt oversigtsark vedhæftet over fejlende polygoner i kommunerne. OBS! dokumentet er rettet til nyeste udtræk for Juni.

 

Hvis der er tvivl eller spørgsmål i forbindelse med dette, hører vi gerne fra jer, så vi kan hjælpe brugere rettidigt med rettelserne.

Indsend gerne spørgsmål til vores support

Husk at der er god hjælp at hente til Natur og Arealeditering i vores HelpCenter

Tilbage til nyheder